Blog

« Back

"Chcete si založiť rodinu..."

„Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží...?“ Podobne, ako pri každom rozhodnutí, aj v tomto prípade nestačí len odpovedať svorne „Áno“, samozrejme, po dobrom rozmyslení a zodpovednom rozhodnutí, ale treba pre to aj niečo urobiť.

Aktuálne na Slovensku približne 20-25% párov s aktívnym pohlavným životom má ťažkosť, prípadne vážnu ťažkosť splodiť dieťa.

Vyzerá to celé totiž veľmi jednoducho: akokoľvek zrealizovaný pohlavný styk v tom správnom období menštruačného cyklu ženy – a je to. Fyzikálne zákony. Ibaže, tie isté fyzikálne zákony nám čoraz zreteľnejšie ukazujú, že to vôbec nie je také jednoduché – a na to, aby sa všetko udialo tak, ako treba, sa musí stretnúť veľa „detailov“, obrazne povedané, veľa podstatných koliesok do výsledného súkolia, bez ktorých ...sa to nestane. A tie kolieska sa týkajú celého životného štýlu zainteresovaného muža a ženy. Majú čo do toho povedať duchovné aspekty (nejde len o to, modliť sa, aby sme mali dieťa), psychické-mentálne „nastavenie“, a samozrejme, tie telesné prejavy životného štýlu. Pár skrátka musí byť zdravý po všetkých stránkach, aby mal zdravé dieťa.

Áno, viem, že keď sa pozeráme okolo, zdá sa, že dieťa majú aj tie „najnezdravšie“ páry, takže vyššie povedané môže vyznievať ako zbytočné teoretizovanie. Ale..., čo komu pomôže pozerať na iných? Ako k tomu chcete pristúpiť vy dvaja?

Áno, viem aj to, že dnes aj do sviatostného manželstva vstupuje veľké percento párov už čakajúcich spolu dieťa. Prihováram sa tým ostatným:

  1. ktorí to s predmanželskou pohlavnou zdržanlivosťou myslia vážne a rovnako vážne to myslia aj s manželským rodičovstvom,
  2. ktorí to síce s tou predmanželskou sexuálnou zdržanlivosťou až tak vážne nemyslia, ale myslia to vážne s manželským rodičovstvom a to, že zatiaľ dieťa nečakajú, môže mať aj iné dôvody, než tie, ktoré sa domnievajú –

chcete to ponechať na náhodu, alebo to s tým vaším „Áno“ myslíte zodpovedne a chcete sa hlbšie zamyslieť, čo preto urobiť?

Mám skúsenosť, že v rámci kurzov prípravy na manželstvo sa v oblasti prípravy na rodičovstvo venuje pozornosť tzv. „prirodzeným metódam plánovania“. Ale, úprimne povedané, myslím, že vážnosť a dôležitosť veci, ale aj vyššie spomenutá štatistika dávajú priestor, ba žiadajú si venovať hlbšiu pozornosť celej tejto téme vo všetkých jej aspektoch.

Ponúkam preto individuálne poradenstvo a sprevádzanie touto komplexnou prípravou.

Ja sám som „sa nemal narodiť“ – všeličo tomu chcelo prekážať. Ale som tu, ako ďalší dôkaz, že „Bohu nič nie je nemožné“. Nechcem však túto skutočnosť prijať ako nejakú samozrejmosť. Cítim vďačnosť a záväzok. A to jednak za svoj vlastný život, ale aj za to, šíriť osvetu. Mám totiž aj poznatky o tom všetkom, čo tu vstupuje do hry... A mám rád ľudí, zvlášť tých úprimných. Rád vám pomôžem, ak to bude možné a ak mi dáte príležitosť.

Odporúčam – ako vo všetkom – zaoberať sa touto témou radšej preventívne. Ale porozprávam sa, samozrejme, aj s pármi, ktoré sa už istý čas „usilujú“ o dieťa, a nedarí sa im naplniť tento svoj sen. Skúsime pohľadať, kde môžu byť prirodzené prekážky a pohľadáme prirodzené riešenia.

Prvé sedenie je informačné: ja vám poviem, čo treba brať do úvahy, a – ak mi dáte dôveru – vy mi poviete, ako to u vás máte. Ak spolu usúdime, že by vám mohlo byť prospešné stretnúť sa ešte alebo stretávať sa pravidelne, dohodneme sa na všetkom, čo treba.

Prajem krásnu otvorenosť voči Božiemu daru života – vo všetkom, čo s tým súvisí.

stanislav.kosc@gmail.com