« Back

Ráno predbiehania

Ráno predbiehania

Ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý

Aj ja prichádzam k tebe, Pane. Ponáhľam sa, aby ma svetlo našlo pri tebe. Neprivádza ma program dňa, ale oddanosť. Pozorná láska bdie, pripravuje sa na stretnutie so Živým, so Životom. Predbiehanie tu nie je o súperení, ale ide o beh lásky, ktorá tu môže byť aj nedočkavá, aby mohla prejaviť velebenie a chvály za veľkosť Tvojej lásky.

 

Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Jn 20,2-8 Prvého dňa v týždni bežala Mária Magdaléna a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste.

Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril.

 Jn 18,15      Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora,

 
 

 

Obr. : google