« Back

Liek na závisť

Liek na závisť

Ľudská zloba, ani závisť, neprekonajú lásku.

 

 

Liek na závisť iných voči tebe, tých ktorí ti tak veľmi závidia - Tvoja pokora, s ktorou im ukážeš aj slabé stránky tvojej činnosti, svoju pýchu, ktorá je v každom z nás... To, že mu ukážeš, že to nerobíš ty, ale Boh cez teba a keď mu naopak ty povieš, aké veľké veci robí Boh cez neho, aký je vo svojom vnútri krásny človek, stvorený Bohom, že Boh dokáže cez neho robiť takisto úchvatné veci, ktoré sú rovnako veľké no úplne odlišné od tvojich - originálne a neopakovateľné - keď mu ukážeš, čo dokáže on a ty to nedokážeš tak ako on... Keď ho požehnáš vo svojej modlitbe vždy keď si na neho spomenieš, vždy keď počuješ jeho závistlivé slová, vždy, keď druhí ti povedia o ňom, čo o tebe narozprával... Keď začneš o ňom hovoriť druhým okolo slová uznania, pochvaly toho, čo on robí, ako si to vážiš a ako to pomáha iným - keď nájdeš s pomocou Ducha Svätého to dobro, ktoré doň naozaj vložil Boh, keď uvidíš, že aj on je krásny, no nie ako ty, inak - rovnako veľký, no inak svojsky originálne... A tak ďalej... No premýšľaj aj ty sám a vždy nájdeš dostatok liekov na nedostatky svoje i druhých okolo. V krátkosti povedané - Láska ti vždy povie ako človeka neodsúdiť a naopak ho prijať, spoznať a zaľúbiť si ho so všetkým čo v ňom nájdeš - presne tak ako Boh miluje teba, ako miluje aj jeho - a až vtedy, keď on pocíti, ako ho máš rád napriek tomu všetkému zlu, ktorého je schopný, uverí, že v ňom naozaj aj je to, o čom hovoríš - krása Stvoriteľa, že aj on bol stvorený na obraz Boha=Lásky.

 

 

 

Autor textu: d.p. Robert Balek

Obrázok: google

Comments
sign-in-to-add-comment
Veľmi pravdivý článok. Liekom na závisť a zlobu je naozaj láska, nie opätovanie zla, nie klin sa klinom vybíja, ale láska, úsmev, pomoc. Moja mamička mi hovorievala, hľadaj v každom človeku to dobré. A je to veľká pravda. Každý z nás má okolo seba ľudí, kt. sú voči nemu neprajní a z opačného pohľadu sa môže zdať, že vy ste neprajní voči nemu. Zloba a závisť je choroba ktorej vedľajšie účinky sú zúrivosť, irónia, kritika, podráždenosť, hystéria, arogantnosť a liekom na túto chorobu je láska. Takže ak stretneme najbližšie človeka, ktorý je arogantný, podráždený a srší z neho zloba na kilometre, povedzme si, že máme pred sebou človeka, ktorý sa iba necíti dobre a hneď sa budeme naň pozerať ináč. A keď mu ako odpoveď na jeho zlobu ponúkneme pomoc, úsmev, vľúdne slová - jednoducho lásku, účinok bude okamžitý. Liečme zlobu a závisť láskou tá jediná zaberie a vôbec nič nestojí......
Posted on 10/7/12 12:01 PM.
Je to pohladenie, ktoré je veľmi príjemné. Teší ma, že som našla spriaznenú dušu, ktorá vníma tento liek ponúkaný z lásky.
Posted on 10/7/12 12:10 PM in reply to žaneta Krížková.
Ďakujem :-).
Posted on 10/7/12 2:09 PM in reply to Anna Václavová.
Amen! Svätá pravda. Myslím, že k závisti sa uchyľuje iba človek, ktorý si sám neuvedomuje svoju hodnotu a svoju dobrú "stránku". Naozaj mu stačí "len" naša láska, naše prijatie, ale hlavne pomoc, aby sa spoznal aj z tej lepšej strany. Každý máme v sebe niečo dobré, ale každý trochu ináč. Len to treba spoznať a uvedomovať si to...
Posted on 10/7/12 6:20 PM.