« Back

Nasledovanie Krista I 18

Nasledovanie Krista I 18

Príklady Otcov

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA  I. kniha  -  osemnásta kapitola

PRÍKLADY SVÄTÝCH OTCOV

 

 

Slovo osvecuje, príklad priťahuje. Preto Boh  ako dobrý vychovávateľ dáva  ľuďom príklady, na nasledovanie, vzory na napodobňovanie.

Spravodlivý človek sa usiluje o to, aby odpovedal na výzvu svojho Stvoriteľa, tým, že kráča s ním, to znamená, že žije v dokonalej pravosti, ktorú si vyžaduje Božská prítomnosť. V Božom predpise: „Buďte svätí, lebo ja som svätý“ (porov. Lev 20,26) je reč o dvoch rozdielnych svätostiach, o Božej svätosti, ktorá je transcendenciou jeho tajomstva a o ľudskej svätosti,  ktorá znamená čistotu, akú si žiada Boží kult a prítomnosť Svätej Trojice uprostred svojho ľudu.

Dejiny sú plné takých osobností, ktorých príklad svieti. Nedávno sme boli svedkami svätorečenia pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II.  Cirkev nám ponúkla dva žiarivé vzory, ktorými sa môžeme nielen inšpirovať, ale ich aj nasledovať a utiekať sa k ním. 

 

 

Stiahnite si prezentáciu

/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKI18a.pps/72526280-d291-4507-8974-3d0fd95e8dc2

 

Obr.: Beautiful-google