« Back

Závisť

Závisť

Každá ľudská zloba má korene v nedokonalosti človeka.

 

 

 

Ľudia zloby sú v prvom rade tí, ktorí nie sú schopní vidieť zlo v sebe, ktorí si nedokážu priznať vlastné chyby a väčšinou ich hľadajú v iných a na tých si vlastnú zlosť  vyvršujú. Takýmto   ľuďom chýba predovšetkým vlastná sebareflexia. Ich srd a hnev často krát prerastá až do nenávisti, či nevraživosti. Vo svojom živote sme zlobu šikovne zamaskovali za údajné dobro a prispôsobili sme tomu aj svoje svedomie.

„Boh nemôže dovoliť žiadne zlo bez toho, aby ho nepretvoril v ešte väčšie dobro“ (sv. Augustín).

Závisť nepozná oddych. (Francis Bacon)

 

Sklamaná ctižiadosť ľahko prebudí inú vášeň - závisť.  (Stefan Garzyňski)

Naša závisť trvá vždy dlhšie ako šťastie tých, ktorým závidíme. (François de La Rochefoucauld)

 

 Ľudia, ktorí žijú v závisti a zlobe, neváhajú pustiť sa i do toho najlepšieho. (William Shakespeare)

 

Nenávisť je zakuklená závisť, že nie sme na mieste nenávideného. (Berthold Auerbach)

 

Nezáviď nikomu! Dobrí ľudia si svoje šťastie zaslúžia a zlí sú aj v šťastí úbohí. (Ernst Otto Fischer)

 

Foto: Vlastná úprava z môjho archívu fotografií.

 

Závistlivcom sa najlepšie pomstíš, keď budeš zo dňa na deň lepší. (Diogenes Laertios)Nezáviď nikomu, pretože nevieš, či neskrýva niečo, čo by si s ním za žiadnu cenu nemenil. August Strindberg


Ľudská zloba neprekoná lásku.

Veľkodušní ľudia,   dokážu odpúšťať bez problému, rýchlo zabúdajú na krivdy a skrivodlivosť. 

Comments
sign-in-to-add-comment
Závisť patrí medzi Sedem hlavných hriechov.
Bojujme proti nej obrovskou pokorou, aby nás svojimi chápadlami nechytila.
Opakom závisti je dobroprajnosť, žičlivosť. Nie sú to krásne čnosti, o ktoré sa usilovať oplatí z celých svojich síl? Lebo ich hlavným jadrom je láska...
Posted on 6/23/12 10:02 PM.
Ten, kto závidí je nešťastný človek. Jeho závisť ho ničí viac, než toho, komu závidí (vrátane všetkých prejavov).

Raz som počula zaujímavú myšlienku: Závisť je jediný hriech, ktorý nám neprinesie ani chvíľkové potešenie.
Posted on 6/23/12 10:16 PM.