« Back

Mariánska modlitba v 5. veľkonočnú nedeľu: Všetci sme povolaní k svätosti

Mariánska modlitba v 5. veľkonočnú nedeľu: Všetci sme povolaní k svätosti

Vatikán 29. apríla – V poslednú aprílovú nedeľu, ktorá je liturgicky Piatou veľkonočnou nedeľou, sa Svätý Otec v príhovore pri poludňajšej modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná zameral na povolanie kresťana ku svätosti v duchu Ježišových slov o viniči a ratolestiach z 15. kapitoly Jánovho evanjelia: „Zostaňte vo mne.“

„Odvaha vyjsť zo seba a zamerať sa na potreby druhých sa rodí z viery vo Vzkrieseného Krista a z istoty, že jeho Duch nás sprevádza v dejinách,“ vysvetlil pápež František. Zdôraznil, že dynamika lásky veriaceho človeka nie je výsledkom nejakých ľudských stratégií, ale je ovocím osobného stretnutia s Kristom. 

Po spoločnej modlitbe mariánskej antifóny a udelení požehnania pútnikom pápež František pripomenul životný odkaz novej blahoslavenej Hanny Chrzanowskej, ktorú včera blahorečili v Krakove:

„Ako laička zasvätila svoj život opatere chorých, v ktorých vnímala tvár trpiaceho Ježiša. Ďakujeme Bohu za svedectvo tejto apoštolky chorých a usilujme sa napodobňovať jej príklad.“

Svätý Otec opäť vyjadril svoju podporu prebiehajúcemu dialógu na Kórejskom polostrove:

„Sprevádzam modlitbou pozitívny výsledok medzikórejského samitu z uplynulého piatka a odvážny záväzok prijatý lídrami oboch strán uskutočniť cestu úprimného dialógu pre dosiahnutie Kórejského polostrovu slobodného od jadrových zbraní. Prosím Pána, aby nádej na mierovú budúcnosť a bratskejšie priateľstvo nebola sklamaná a aby spolupráca mohla pokračovať prinášajúc ovocie dobra pre milovaný kórejský ľud a pre celý svet.“

Ďalšia výzva pápeža sa týkala solidarity s trpiacou Cirkvou v Nigérii. V utorok 24. apríla došlo v centrálnej časti Nigérie k ďalšiemu krvavému útoku islamistických ozbrojencov, tentoraz priamo na katolícky kostol a veriacich zhromaždených na modlitbe spolu s ich kňazmi. Pápež František na to reagoval týmito slovami:

„V minulom týždni bola kresťanská komunita v Nigérii opäť zasiahnutá zavraždením skupiny veriacich, vrátane dvoch kňazov: zverujeme týchto bratov Bohu milosrdenstva, aby pomohol týmto tak ťažko skúšaným komunitám opätovne dosiahnuť svornosť a mier.“

Na hojne zaplnenom námestí sv. Petra boli okrem iných aj pútnici z Indie a Pakistanu, ktorých pápež menovite pozdravil. Na záver Svätý Otec vyzval obetovať počas mája modlitbu ruženca osobitne za mier vo svete:

„Drahí bratia a sestry, pozajtra, 1. mája popoludní začnem mariánsky mesiac púťou do Svätyne Matky Božskej Lásky (Madonna del Divino Amore). Pomodlíme sa ruženec, prosiac zvlášť za mier v Sýrii a na celom svete. Pozývam k duchovnému spojeniu a k pokračovaniu počas celého mesiaca máj v modlitbe ruženca za pokoj.“ -jb-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar