« Back

Piatková ranná homília: Biskup je muž, ktorý vie bdieť

Piatková ranná homília: Biskup je muž, ktorý vie bdieť

Úloha biskupov ako bdelá ochrana a blízkosť Božiemu ľudu bola téma, ktorej venoval Svätý Otec svoju dnešnú rannú homíliu v Dome sv. Marty.
Pri svojom zamyslení vychádzal z prvého liturgického čítania zo Skutkov apoštolov (Sk 15, 25-31) v ktorom sa opisuje jeden ťažký moment v živote kresťanskej komunity v Antiochii.

„Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami, hoci sme ich ničím nepoverili“, napísali kresťanom do Antiochie Peter a apoštoli, ktorí sa rozhodli za pomoci Ducha Svätého reagovať, aby im prinavrátili pokoj. Do Antiochie poslali spolu s listom Barnabáša a Pavla i ďalších dôveryhodných mužov. Pri čítaní listu sa tamojší kresťania zaradovali „z tejto útechy“, pokračuje rozprávanie v Skutkoch.

Pápež František poukázal na skutočnosť, že tí, ktorí sa ľudu predtým predstavili ako pravoverní, „v presvedčení, že oni sú tí praví teológovia kresťanstva“, spôsobili naopak zmätok medzi ľudom. A apoštoli, ktorým zodpovedajú dnešní biskupi, ľud utvrdili vo viere.

Biskup stráži a bdie

„Biskup je ten, kto dohliada, ten čo bdie“, je tou hliadkou, „ktorá vie strážiť aby ochránila stádo pred prichádzajúcimi vlkmi“. Život biskupa „je úzko spojený so životom stáda“, ale biskup koná niečo viac, keďže ako pastier bdie, pokračoval pápež. „Bdenie“ je výstižným slovom „na opísanie povolania biskupa“:

„Bdieť znamená zainteresovať sa v živote stáda. Ježiš veľmi rozlišuje skutočného pastiera od zamestnanca, od toho kto pracuje za plat a nezaujíma ho, či príde vlk a zožerie nejakú z oviec, to ho nezaujíma. Naopak, skutočný pastier, ktorý bdie, ktorý je prepojený so životom stáda, chráni nielen všetky ovce, chráni každú jednu, utvrdzuje každú jednu a ak jedna odíde, alebo sa stratí, ide ju hľadať a ju privedie ju späť. Je tak veľmi zainteresovaný, že nedovolí, aby sa čo len jedna stratila.“

Biskup je blízko svojmu ľudu

Skutočný biskup teda pozná meno každej ovce, pokračoval Svätý Otec s vysvetlením, že „toto nám umožňuje chápať, ako Ježiš chápal úlohu biskupa: byť blízko“. A Duch Svätý dal kresťanskému ľudu čuch, schopnosť pochopiť, kde ide o pravého biskupa:

„Koľkokrát sme počuli: «Och, tento biskup! Áno, je dobrý, ale nestará sa veľmi o nás, je stále zaneprázdnený», alebo «tento biskup sa stará o podniky, je tak trochu „podnikateľ“, a to nesedí», alebo «tento biskup sa zaoberá vecami, ktoré neladia z jeho poslaním», alebo «tento biskup je stále s kufrom v ruke, vždy na cestách, je všade», alebo «s gitarou v ruke», každý z nás môže pouvažovať... A práve, Boží ľud vie, kedy je pastier pastierom, kedy je pastier blízkym, kedy vie bdieť a nasadiť za nich vlastný život. Blízkosť.“

Nech nechýbajú dobrí duchovní pastieri

Takýto postoj má charakterizovať život i smrť biskupa, dodal Svätý Otec. Uviedol ako príklad smrť sv. Turíbia de Mongorvejo, ktorému pri smrteľnej posteli v malej peruánskej dedine domorodci s láskou hrali na svojich hudobných nástrojoch, aby mohol zomrieť v pokoji. A pápež František na záver dodal:

„Prosme Pána, aby nám dal vždy dobrých pastierov, aby nechýbala Cirkvi starostlivosť pastierov. Bez nej sa nedá napredovať. Nech sme takýmito: mužmi práce, mužmi modlitby, mužmi blízkymi, blízkymi Božiemu ľudu... Povedané jedným slovom: mužmi, ktorí vedia bdieť.“

-ab, jb-

zdroj:http://www.vaticannews.va/sk

Pre MK Rastislav Mečiar

Comments
sign-in-to-add-comment
[...] Voľný preklad príhovoru kardinála Jorge Bergoglio na ekumenickom stretnutí v roku 2009 v Buenos Aires. Kto nám odvalí kameň (Mk 16)? To je to, čo nás celý život trápi, a bráni nám vidieť, že... [...] Čítať viac
Posted on 6/11/21 10:26 AM.
[...] Voľný preklad príhovoru kardinála Jorge Bergoglio na ekumenickom stretnutí v roku 2009 v Buenos Aires. (Pápež František, ešte, ako arcibiskup mesta Buenos Aires, úplne v súlade s učením Evanjelia,... [...] Čítať viac
Posted on 6/14/21 8:46 AM.