« Back

Kvetný víkend ako DAR

Kvetný víkend ako DAR

Veľmi dobre si spomínam na svoj prvý Kvetný víkend v Banskej Bystrici. Mala som 14 rokov a moja učiteľka náboženstva ma vzala na sobotňajší program. Bola som očarená. Neskutočne. Povzbudená z prítomnosti toľkých mladých, ktorí skutočne žili svoju vieru. Bol to pre mňa podnet pre intenzívnejší vzťah s Pánom.

Práve v tom čase som začala hrávať na gitare a pridala sa k detskému zboru. Boli to prvé mesiace, počas ktorých som prešla od MUSÍM chodiť do kostola ku CHCEM. A tak bol KV veľmi užitočným dažďom pre ešte tvrdú a málo preoranú pôdu môjho srdca. Práve tam som prvýkrát počula  o Animátorskej škole realizovanej na Španej Doline.  A odvtedy som len úpenlivo  čakala, kým budem „veľká“ a budem sa môcť prihlásiť. V rokoch 2010-2012 som absolvovala AŠ v Diecéznom centre mládeže a práve toto obrátilo môj život „hore nohami“ (alebo žeby bol „hore nohami“ predtým?). Neustále čerpám (a myslím, že i po celý život budem) zo studnice milostí, ktoré som dostala počas tých dvoch rokov. Neustále ďakujem Bohu za ten čas. I za čas strávený v DCM na Španej Doline, ktorý mi dal nielen neúrekom nádherných a vzácnych priateľstiev, chvíľ, no najmä otvorenejšie a hlbšie priateľstvo s Pánom. Práve tam som si prvýkrát uvedomila, že som milovaná len preto, že SOM, že nemusím pre to nič urobiť, že je dôležité moje BYTIE a nie môj výkon. A práve to mi pomohlo viac sa otvoriť Božej láske a prijímať ju. „Kveťáku“ som sa zúčastnila niekoľkokrát ako účastník a posledne ako animátor. Zadarmo som dostala a teraz túžim dávať ďalej. Plným priehrštím. Lebo pokladnica, ktorú mi otvoril Pán i skrze DCM, KV, AŠ, je bezodná.

Drahí mladí, ktorí ešte stále váhate, či prísť na „náš Kveťák“, skutočne zo srdca vás naň pozývam! Príďte! Nebojte sa! Nemáte čo stratiť, no môžete mnoho získať! Vedzte, že Pán, organizátori, kňazi i ostatní mladí vás čakajú s otvoreným srdcom i náručím. Príďte, aby sme sa mohli spolu tešiť z toho, že sme si darom navzájom! Príďte, aby sme si mohli byť priateľmi a spoločne, s radosťou nám vlastnou, kráčať cestou k Pánovi.

Teším(e) sa na váš!

 

http://www.dcmmajak.sk/kvetny-vikend.html

 

Next