Blogy (Aktívny Advent 2015)

« Back

Adventný čas 20. december - Ján Krstiteľ

Mk 1,1-8 , Mt 3,1-6

Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi! Vyrovnajte mu chodníky. Obráťte sa, očistite sa od hriechu a prijmite Spasiteľa! Hľa, už prichádza! 

Počas adventu sa pripravujeme nielen na oslavu toho, čo sa stalo pred 2000 rokmi, keď sa narodilo dieťa Ježiš. Pripravujeme sa aj na to, čo ešte len má prísť. Na príchod Pána do nášho vlastného života.

Vianoce budú už o pár dní. Pripravme svoje srdcia. Vyrovnajme všetko, čo v nás ešte nie je Božie. Zbavme sa toho, čo nás zaťažuje. Obráťme sa k Pánovi. Otvorme sa, dovoľme Spasiteľovi, nech sa narodí aj v nás. Aby aj z nás prúdili pramene živej vody takým prúdom ako rieka Jordán. Aby sme sa spojili s Kristom. Aby z nás sálala Jeho láska na všetkých ľudí okolo.  


Praktická činnosť: 
Dnes možno trošku náročnejšia. Vianoce sa blížia a my chceme mať pripravené čisté srdce. Tak, ako nás vyzýva Ján v dnešných textoch. Nájdime si teda dnes chvíľu, ktorú strávime so svojim Pánom počúvajúc svoje svedomie a očistime sa úprimnou ľútosťou a pevným rozhodnutím vo všetkom poslúchať svojho Boha.

Kto môže, nech zájde na sv. spoveď. Ale možno už máte vianočnú spoveď za sebou, alebo ste si ju naplánovali na iný deň. Nevadí, urobte si dnes (podľa možnosti) aspoň prípravu, alebo rekapituláciu. Aby sme spolu s Jánom pripravili cestu Pánovi - do našich životov, do našich sŕdc. 


Téma vďačnosti: 
Ján hlásal premenu srdca, zmenu zmýšľania, obrátenie... Ďakujme dnes aj my predovšetkým za DARY ZMENY. 

Nech sa vám darí! Želám vám pokojný čas so svojim Pánom a radosť z Jeho blízkosti. 
Eva Letitia. 

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.

Web Content Display

Aktívny advent 2015

Každý deň, po celý advent, pribudne na tejto podstránke nová téma.
Postupne si budeme čítať z dejín spásy (Starý Zákon) - od stvorenia sveta až po príchod Spasiteľa na svet.

Každý deň iný príbeh.
Každý deň téma na vďačnosť.
Každý deň nejaká (malá) praktická úloha.
Aby sme boli pripravení.
Aby sme nezabudli.
V zhone dní... 

Web Content Display

Pridajte sa k nám na Facebooku

Uzavretá skupina: 
cesta vďačnosti

Spoločne ďakujeme každý deň