« Back

...vy vôbec netušíte, aké krásne je Nebo!

...vy vôbec netušíte, aké krásne je Nebo!

“Ježišu, daj mi rozum, aby som miloval/a a lásku, aby som pochopil/a!”

Duchovné posolstvo

 

Zhrnúc indikácie, ktoré dala Pannou Máriou svojim deťom, Mama Roza neúnavne opakovala: 

“Modlite sa, milujte, obetujte, trpte a mlčte”!

 

“Modlite sa, obetujte, trpte veľa v tichu; mlčte a odpustite všetkým, prineste lásku tam, kde je bahno, neste radosť, pokoj,  jednotu do rodín, do spoločnosti, do celého sveta... Modlite sa, obetujte, trpte a mlčte”!

 

“Milujte a odpúštajte! Modlite sa! Modlite sa a neprestante sa modliť, obetovať v tichu, lebo utrpením získate mnohé milosti, mnohé zásluhy pre spásu všetkých”!

 

“Aj vy, ak sľúbite, že ma budete milovať, obetovať, trpieť, modliť sa, krok za krokom, Nebeská Mama vás chytí za ruku, a povedie vás po ceste Neba, kde vás Ježiš čaká, kde vás Ježiš volá, kde Vám Ježiš otvorí dvere, lebo vy neviete, aké krásne je Nebo! Je veľké, plné lásky, plné radosti a pokoja”!

 

Roza Ježiša a Márie radí taktiež obracať sa často na Ježiša touto modlitbou, ktorá je, vo svojej jednoduchosti, prameňom múdrosti:

 

“Ježišu, daj mi rozum, aby som miloval/a a lásku, aby som pochopil/a!”

 

[zdroj: http://www.cittadellerose.it/Nostrastoria/Nostrastoria.html]