« Back

3. PRVÉ VEČERADLO.

Napriek prosbe o diskrétnosť od otca Cuomo, správa o tom, čo sa so mnou dialo, sa rozšírila. Jedného krásneho večera, v júni 1986, ako som sa tak prechádzal po dedine, zastavili má štyria známi ( Salvatore Chiatto, Rosario Cristiano, Rosario Conte, Antonio del Prete), a chceli informácie o tom, čo sa so mnou dialo. Ako som im tak rozprával o mojej skúsenosti, vyjadril som aj túžbu, že chcem založiť modlitboú skupinu. A tak sa aj stalo. Stretávali sme sa týždenne, v dome mojej tety. Modlievali sme sa spolu svätý ruženec. Časom sa skupina rozrástla, a tak sme boli natlačení v izbe. Asi tak po dvoch rokoch, v jednom zjavení, Panna Mária povedala, aby sme sa šli modliť do Pánovho Domu. Keďže môj farár kňaz Mimmo de Rosa poznal dobre môj príbeh a moju rodinu, často nás stretával na rôznych liturgických sláveniach, spýtal som sa ho, že či by sa naša modlitbová skupina mohla stretávať vo farskom kostole. On s veľkou radosťou prijal ponuku, a ponúkol sa aj na vedenie modlitbovej skupiny. Časom sa stal aj mojím duchovným vodcom.

Preložil D. R.

https://www.incamminoconmaria.it/2018/12/09/rim-bratia-slova/?lang=sk