« Back

K návšteve Svätého Otca Františka na Slovensku.

K návšteve Svätého Otca Františka na Slovensku.

Kristus si vybral kríž, alebo prijal ten, ktorý mu dali?

Počuli ste, že bolo povedané: "Oko za oko a zub za zub. 

39 No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. 

40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť. 

41 A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. 

42 Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.

43 Počuli ste, že bolo povedané: "Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa." 

44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, 

45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. 

46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? 

47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? 

48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. 

https://svatepismo.sk/evanjelium-podla-matusa-5

25 Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: 

26 "Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. 

27 A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. 

28 Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? 

29 Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: 

30 "Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť." 

31 Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? 

32 Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. 

33 Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom. 

34 Soľ je dobrá. Ale ak aj soľ stratí chuť, čím ju napravia? 

35 Nehodí sa ani do zeme ani do hnoja, ale ju vyhodia von. Kto má uši na počúvanie, nech počúva."

Niektorí exegéti verš 27 prekladajú: ...a nieje ochotný vytrpieť všetko to, čo treba vytrpieť...

https://svatepismo.sk/evanjelium-podla-lukasa-14