« Back

Kristus, teda, viac miloval než trpel.

Kristus, teda, viac miloval než trpel.

Svätý Ján z Avily Učiteľ Cirkvi. 10. máj.

Kristus, teda, viac miloval než trpel.

Ó láska Boha, ty si o toľko väčšia, o koľko viac to môžeš dokázať!

Rany na tvojom tele nám hovoria o tvojej láske, avšak nie dostatočne o veľkosti tejto lásky. V skrytosti tvojho srdca je utajená táto veľkosť. Rany sú iba jednou iskrou tejto nesmiernej lásky.

Najväčším znakom lásky je darovať život za svojich priateľov. To však Ježišovi nemohlo stačiť... A práve toto je stupeň lásky, ktorý uvádza do bláznovstva dobré duše, ktoré necháva bez slov...

Ó Ježišu, zlodej sŕdc, sila tvojej lásky zlomila aj najtvrdšie srdcia, Ty si zapálil celý svet svojou laskou!

Ó Múdrosť môjho Ježiša, opoj moje srdce vínom svojej lasky, spáľ ho týmto ohňom, zraň ho šípmi svojej lasky!

Tento tvoj kríž je kušou, ktorá ma zasahuje do srdca...a nech celý svet vie, že moje srdce je zranené!

Čo si to urobil, moja nadrahšia láska? Prišiel si ma uzdraviť? Prišiel si ma naučiť žiť a uviedol si ma do bláznovstva?

Ó sväté bláznovstvo, nech nežijem bez teba!