« Back

Malá záhrada raja.

Malá záhrada raja.

Z celého sveta sem prichádzajú mladí, starí, odborníci, robotníci, katolíci a nekatolíci, veriaci a ateisti, aby objavili tvár Boha, aby načerpali silu a odvahu, radosť a lásku pri tomto stretnutí modlitby s Nebeskou Mamou.

Malá záhrada raja


" Zosypem natrvalo, deň za dňom, stále viac milostí, na toto miesto, ktoré bolo požehnané, bolo posvätené Večným Otcom: miesto svätosti, miesto veľkej lásky pre všetkých" (14. apríla 1967).


" Poďte, detičky, modliť sa na toto miesto! Budem tu vždy prítomná 
pri vás; spolu s veľkým zástupom Anjelov a Svätých, ktorí vás objímu veľkou láskou. Zosypem na vás milosti a požehnania" (23-2-68).Malá Záhrada Raja je miestom, ktoré spája všetkých. Je v nej: hruška, na ktorej sa zjavila Panna Mária; slivka; studňa; socha Madony Ruží.

Z celého sveta sem prichádzajú mladí, starí, odborníci, robotníci, katolíci a nekatolíci, veriaci a ateisti, aby objavili tvár Boha, aby načerpali silu a odvahu, radosť a lásku pri tomto stretnutí modlitby s Nebeskou Mamou.

Zo Záhrady, "ohňa lásky, prameňa a rieky nového kráľovstva Ježiša a Márie", ktorá robí plodnou vieru, nádej a lásku, natrvalo bude žiariť to živé svetlo, ktoré sa stane Mestom Ruží, ktoré sa jedného dňa rozšíri na celý svet.

 

[zdroj: www.cittadellerose.it/Nostrastoria/Nostrastoria.html]