« Back

Panna Mária zmätenosti.

Panna Mária zmätenosti.

Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som vás viedla k môjmu synovi Ježišovi.


Bez modlitby nemôžte vychutnávať a zakúšať všetku lásku, ktorú Boh živí pre každého z vás.


Odvahu, odvahu, som po vašom boku, a môj syn mi dovolí prichádzať medzi vás, aby som Vám pomohla!


Óh!! deti moje, ako ste ďaleko od každodennej modlitby!


Začnite žiť a meditovať všetky posolstvá, ktoré sú Vám dávané, lebo iba prostredníctvom meditácie, vy môžte pochopiť prečo prichádzam medzi vás!


Modlite sa, modlite sa, modlite sa; už dávno naliehavo žiadam vaše modlitby!


Ja, ako matka, Vám chcem pomôcť a chcem vás utešovať, aby sa môj syn Ježiš stal vašim útočiskom!


Mnohí z vás nedokážu cítiť pokoj v srdci, a satan koná a vy nedokážete nájsť pokoj a ja dnes večer chcem utešovať každého z vás žehnajúc vás.


Som s vami a blízko pri vás!


Ďakujem Vám za vašu prítomnosť, žehnám vás všetkých!

 

https://www.incamminoconmaria.it/2018/12/08/moja-skusenost-v-kalkate-s-matkou-terezou/?lang=sk

https://www.incamminoconmaria.it/2013/01/05/posolstvo-panny-marie-pre-ludstvo-dane-lellovi-05-01-2013/?lang=sk

Na obrázku: Zázračný obraz "Panny Márie zmätenosti" uctievanej v Boccadifalco- Palermo. Slávnosť 30. septembra. http://preghiereagesuemaria.it/immaginisacre.htm