« Back

POSOLSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 12. NOVEMBER 1987

POSOLSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 12. NOVEMBER 1987

„Drahé deti, aj dnes, Moja Upenlivá Prosba je: aby ste otvorili Vaše srdcia pre Moje Posolstvá! Neznechucujte sa, keď Vám opakujem stále tie isté slová; robím to preto, lebo Vaše srdcia sú ešte stále tvrdé a ešte stále niesú otvorené na prijatie Milosti, ktorú Vám Ježiš darúva Mojou prítomnosťou medzi Vami. Vždy Vás pozývam k modlitbe, lebo: je Mocnou Zbraňou proti pokušeniu a je Správnou Cestou k Ježišovi. Prosím Vás: nech Vás neunavujú tieto moje úpenlivé žiadosti; Vy netušíte, ako veľmi Vás milujem! Túžim, aby ste sa zjednotili so Mnou k zadržaniu ruky Môjho Syna, a tak oddialili veľké tresty, ktoré by mohli doľahnúť na svet! Moje srdce je veľmi smutné a roní veľa sĺz, pre Vás! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Nikdy sa neunavím Vám to opakovať!
Ďakujem, že ste odpovedali na Moje volanie.“

https://www.incamminoconmaria.it/1987/11/12/posolstvo-dane-pannou-mariou-lellovi-12-novembra-1987/?lang=sk&fbclid=IwAR03a1h_Bj3B-raFdQhbHYA9H0vwCDS8WnGday8bA3L6Sx-_IdBXjhCODo8

https://www.incamminoconmaria.it/category/messaggi/primi_messaggi/