« Back

V tejto dobe, kedy vy všetci prechádzate cestami rozptýlenia...

V tejto dobe, kedy vy všetci prechádzate cestami rozptýlenia...

V tejto dobe, aj v Cirkvi, sa zaoberáme mnohými vecami. Často však nie tými, ktoré sú dôležité pre kráčanie po chodníku svätosti. Rozptýlenie... Roztržitosť...

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/06/10

Drahé deti, v tejto dobe, kedy vy všetci prechádzate cestami rozptýlenia, Vás povzbudzujem, drahé deti, nezanedbávať modlitbu!

Lebo, mnohí z Vás, sa nedokážu modliť. Drahé deti, vedzte, že bez modlitby sa nemôžte zamilovať do Boha!

Preto, drahé deti, Vás povzbudzujem nezanedbávať modlitbu! Moje drahé deti, nežite iba chvíle duchovného pôžitku, ale Vás povzbudzujem, aby ste ho žili každý deň, lebo iba cez modlitbu budete môcť kontemplovať Boha!

Ja, ako mama prichádzam evanjelizovať Božie Slovo, lebo mnohí z Vás zanechali život modlitby.

Deti moje, nenechajte sa klamať, že Boh neexistuje; Vy viete kto narúša Božie plány!

Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste odpovedali na moje volanie!

Stante sa všetci štítom lásky, aby ste zakúsili vo Vašich srdciach pravý pokoj!

Ja Vás žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého!

https://www.incamminoconmaria.it/2010/06/05/posolstvo-panny-marie-pre-ludstvo-dane-lellovi-05-06-10/?lang=sk

https://www.incamminoconmaria.it/2010/05/01/posolstvopanny-marie-pre-ludstvo-dane-lellovi-01-05-10/?lang=sk

https://www.incamminoconmaria.it/2010/04/15/posolstvo-12-04-2010-dane-pannou-mariou-lellovi-ferrara/?lang=sk