Profil farnosti

farnosť Borský Svätý Jur
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Marián Vojtko
Kapláni:
contact-informations