Profil farnosti

farnosť Humenné
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Matej Babčák
Kapláni:
contact-informations