PROFIL

Return to Full Page

Farnosť Kežmarok

Farnosť Kežmarok
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
Kapláni:
Mgr. Šimon Bocko
Mgr. Martin Kováč
Mgr. Tomáš Tomusko
web-admins
Damián Dlugosch
Martin Lojek
Patrik Benyak
Websites
https://www.fara-kezmarok.sk
Email Addresses
farakezmarok@gmail.com
Address
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok
Kostolné námestie 22
Kežmarok
060 01
Phone
Pevna linka: 0524522220
Comment
Filiálky:
Malý Slavkov
Stráne pod Tatrami

Services

  • Sv. omse