PROFIL

Farnosť Kežmarok
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
Kapláni:
Mgr. Šimon Bocko
Mgr. Martin Kováč
Mgr. Tomáš Tomusko
contact-informations

Wall - najnovšie