PROFIL

Farnosť Levoča
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mons. prof. PaedDr. ThDr. ICDr. František Dlugoš PhD.
Kapláni:
Mgr. Ján Červeň
Mgr. Vladimír Fedorek
Mgr. Patrik Solár
contact-informations

Liturgické čítania na dnes

 

Chrám sv. Jakuba 

Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 h 
Sobota 06.30; 19.00 h 
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 h

Gymnaziálny kostol - čierny kostol
Nedeľa 09.00 h

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod. 
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora 

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

 

Bohoslužby na mesiac október 2013

1. okt. utorok Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka.
 
2. okt. streda Svätých anjelov strážcov, spomienka.
 
4. okt. piatok Sv. Františka Assiského, spomienka a súčasne Prvý piatok v mesiaci októbri.
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas ranných i večerných sv. omší, a okrem toho v stredu a vo štvrtok od 17.00 hodiny (vo štvrtok predovšetkým birmovanci), v piatok od 16.00 hodiny v Chráme sv. Jakuba.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštivíme v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.
V tento deň je súčasne celoslovenská púť pracovníkov katolíckej charity na Mariánsku horu.
 
5. okt. sobota Fatimská sobota na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine.
 
6. okt. nedeľa Púť bohoslovcov zo spišského seminára na Mariánsku horu.
Modlitba sv. ruženca o 14.00 hodine. Slávnostná sv. omša ku cti Panny Márie Ružencovej o 14.30 hod.
Odpustová slávnosť ružencovej Panny Márie v Levočskej Doline.
Slávnostná sv. omša o 10.30 hodine.
 
7. okt. pondelok Panny Márie Ružencovej, spomienka.
 
13. okt. nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období – na Mariánskej hore stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej Panny Márie.
Spoločná modlitba sv. ruženca o 14.00 hodine a slávnostná sv. omša o 14.30 hodine.
 
18. okt. piatok Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok.
 
20. okt. nedeľa Misijná nedeľa – svetový deň modlitieb za šírenie Evanjelia vo svete, za misionárov a misionárske povolania.
V túto nedeľu okrem modlitieb, prosieb a obiet môžeme a máme podporiť dielo evanjelizácie vo svete aj finančnou výpomocou. Pri každej sv. omši bude zbierka na tento úmysel.
V túto nedeľu si už tradične vykonajú farskú púť na Mariánsku horu veriaci so svojimi kňazmi z farnosti Spišská Nová Ves.
 
26. okt. sobota Výročie posviacky Chrámu sv. Jakuba v Levoči.
Sv. omše o 6.30, 8.00 a 19.00 hodine.
V noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. Z letného času na čas európsky. Posúva sa čas o jednu hodinu späť.
 
27. okt. nedeľa Posledná nedeľa v októbri – Tridsiata nedeľa v cezročnom období. Na Mariánskej hore záverečná sv. omša v tohoročnej letnej sezóne.
Sv. omše na Mariánskej hore za účasti veriacich počas zimného obdobia budú včas oznámené vo farských oznamoch.
 
28. okt. pondelok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Wall - najnovšie