Profil farnosti

Farnosť Nová Dubnica
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Bohumil Piešťanský SDB, farár
Kapláni:
Peter Šinčík SDB
contact-informations