Služba katechétu

„Katechéta je laik, ktorý je špeciálne poverený cirkvou, aby v súlade s miestnymi potrebami, pomáhal druhým spoznať Krista, milovať ho a nasledovať ho s veriacimi, ako i tými, ktorí ho doposiaľ nepoznajú." (Kongregácia pre evanjelizáciu národov)

Katechéta alebo katechétka je učiteľ resp. učiteľka náboženstva alebo ten, kto pripravuje a vedie katechézy pre deti či dospelých v Cirkvi alebo pripravuje katechumenov na krst. Je to laik, ktorý má príslušné poverenie od miestneho ordinára, teda diecézneho biskupa – tzv. kánonická misia.

Katechéti

Službu katechétu v našej farnosti v súčasnosti vykonávajú:

 

 

  • Mgr. Jana Jakubíková

Vyučuje náboženstvo na ZŠ v Brvništi.

 

  • Mgr. Ivana Cigániková

Vyučuje náboženstvo na ZŠ v Papradne.