Farské oznamy

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 18. február 2024

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

18. február 2024

  1. Slávime Prvú pôstnu nedeľu. Po svätých omšiach sa uskutoční  zbierka na Katolícku charitu. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  2. Pobožnosť krížovej cesty sa modlíme Farskom kostole a aj vo Filiálnom kostole v piatok o 17.00 h. a v nedeľu o 14.00 h.
  3. V stredu, štvrtok a piatok budú sväté omše ráno o 6.30 h. a pobožnosť Krížovej cesty v piatok o 17.00 h., v sobotu svätá omša nebude.
  4. Na Druhú pôstnu nedeľu, (18.2.) si pripravia pobožnosť krížovej cesty kresťanskí seniori a Jednota dôchodcov.
  5. V piatok a v sobotu sme spoločnými silami spravili veľa roboty na fare a farskej záhrade. Ďakujem chlapom Patrikovi, Michalovi, Davidovi, Ľubovi, Mikulášovi a Jakubovi za poštiepanie dreva, farníčke Jožke za koláče, bagristom Miroslavovi a Jánovi za vykopanie jám vo farskej záhrade pre nové ovocné stromčeky. Pán Boh zaplať všetkým!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 18. do 25. februára 2024

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

18.2.2024

Prvá pôstna  nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Ľudovít, (15. výr.) a Jozefína

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu, Melániu, Jarmilu a Danielu

Za zdravie a Božiu pomoc a za veriacich

Pondelok

19.2.2024

     

Utorok

20.2.2024

 

17.30

+ Viliam a Helena

Streda

21.2.2024

 

6.30 Brv.

Na úmysel ordinára

Štvrtok

22.2.2024

Katedra sv. Petra, apoštola

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ivana a Martu

Piatok

23.2.2024

 

6.30

Na úmysel ordinára

Sobota

24.2.2024

     

Nedeľa

25.2.2024

Druhá pôstna nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Ignác, Albína a Alžbeta

+ Ladislav a Ľudmila a za veriacich

+ Anton, František, Filoména a Ľubomír

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0