Oznamy

Showing 1 - 10 of 518 results.
Items per Page 10
of 52

Oznamy

« Back

30. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Štvrtok: sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii kostola svätých Cyrila a Metoda vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské na ďalší rok 8 EUR.

Od pondelka zapisujeme úmysly sv. omší na mesiac december. V pondelok ráno zapisujeme len na ranné sv. omše. Zapisujeme len jeden úmysel. Ďakujeme za pochopenie.

Spovedať pred Slávnosťou Všetkých svätých a pred prvým piatkom mesiaca budeme tento týždeň v kostole sv. Cyrila a Metoda vo štvrtok od 16.30 hod. a v piatok od 16.00 hod. V kaplnke BSJ budeme spovedať pondelok – štvrtok od 15.45 hod. a v piatok od 15.30 hod.

Sviečka za nenarodené deti. 2. novembra si pripomíname okrem pamiatky na všetkých verných zosnulých i všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame vás v tento deň k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách vašich domovov. Sviečky si môžete zakúpiť vzadu v kostole na stolíku (peniaze môžete vhodiť do pokladničky v kostole). Zakúpením sviečky podporíte projekty a činnosť Fóra života. Pán Boh zaplať.

Dnes je zbierka na misie. Na Slovensku je zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac zasiahnuté chudobou a suchom. Úprimné Pán Boh zaplať za milodary, ktoré obetujete.

Sv. omše v stredu večer o 18.00 v kostole sv. Cyrila a Metoda budú i pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 3. ročníka. Srdečne ich pozývame na túto prípravu.

Na birmovku sa môžu prihlásiť do 31.10.2021 žiaci 8. a 9. ročníka. Prihlášku si môžu vyzdvihnúť v sakristii alebo v škole od učiteľov náboženstva. Prihlásiť sa môžu i starší (študenti na SŠ, dospelí), prihlášku si môžu vyzdvihnúť v sakristii.

Originálne manželské rekolekcie sa uskutočnia v dňoch 26. – 28.11.2021 v Melčiciach – Lieskovom v kláštore sestier františkánok. Bližšie informácie sú na nástenke.

Zmena času. O týždeň, v noci z 30. na 31. októbra, sa mení čas. O 3.00 hodine letného času posúvame hodiny na 2.00 hodinu stredoeurópskeho času.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Hľadáme ochotných a obetavých ľudí, mužov i ženy, na službu kostolníka pre náš kostol. Kto by nám chcel pomôcť aspoň na určitý čas, nech sa prihlási v sakristii. Ďakujeme.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan