Oznamy

Showing 1 - 10 of 604 results.
Items per Page 10
of 61

Oznamy

« Back

Zoslanie Ducha Svätého 2023

Liturgický kalendár

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Piatok: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Nedeľa: Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Oznamy

V stredu 31.5.2023 pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. a modlitbu sv. vo farskom kostole všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Po sv. omši bude nácvik pre deti zo ZŠ Vajanského a Scherera a po nácviku bude skúška šiat. Sv. spoveď – 2.6.2023 od 16:00 – 18:00 hod. Upratovanie kostola 1.6.2023 po večernej sv. omši.

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 2.6.2023 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom.

Zbierka na katolícke masmédiá bola spolu 985 EUR. Pán Boh zaplať.

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude vysluhovať 30.9.2023 (sobota) o 10:30 hod.

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus (Príď, Duchu Svätý tvorivý) na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie a od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel Pána.

Prvý piatok mesiaca – chorých spovedáme ako obvykle. Vo farskom kostole spovedáme v stredu hodinu pred večernou sv. omšou, vo štvrtok a v piatok od 16:30 hod. V kaplnke BSJ – štvrtok a v piatok od 15:30 hod. Prosíme využite možnosť sv. spovede počas týždňa, nakoľko v piatok budeme spovedať aj deti a ich rodičov k 1. sv. prijímaniu.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan