Profil farnosti

Farnosť Šúrovce
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
P. Mgr. Miroslaw Bania, CR
Kapláni:
contact-informations