Blogs

« Back

GodZone Tour 2012

GodZone Tour 2012

www.godzone.sk

Spojme sa v zápase za mladú generáciu a urobme VIAC pre Božie kráľovstvo. Prispejme aj týmto projektom k prebudeniu na Slovensku. Ponúknime evanjelium a jeho posolstvo naozaj atraktívnym spôsobom. Budujme generáciu ľudí, ktorým ide o Božie kráľovstvo. 
 
Hlavným zameraním projektu GODZONE je evanjelizácia mladých na Slovensku. Víziou projektuje priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie. Vieme, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho priniesť spôsobom, ktorý zasiahne – atraktívnym, kreatívnym a moderným. Chceme spolu budovať generáciu mladých ľudí, ktorým ide o Božie kráľovstvo a zažívať zmenu, ktorú táto generácia prinesie.
Projekt Godzone je zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže a jeho predsedom PhDr. ThDr. Jánom Bucom, PhD., kňazom Katolíckej cirkvi na plný úväzok pracujúcim s mládežou, tajomníkom Sekcie pre mládež Konferencie biskupov Slovenska, riaditeľom Diecézneho centra voľného času, riaditeľom  Komisie pre mládež v Spišskej diecéze.
 
Stále viac si uvedomujem, že Godzone projekt je len jedným z mnohých prostriedkov, ktoré si Boh môže použiť na rozširovanie svojho kráľovstva. Ak Boh má svoju misiu a túži po tom, aby všetko na zemi bolo skrze Krista zmierené s Otcom, tak projekt Godzone túži mať rovnakú misiu. Túžime zdieľať a hľadať túžby Božieho srdca pre Slovensko a stále viac volať, aby nás zničil. Aby sme nerástli my s našimi cieľmi a túžbami, ale aby On rástol v nás a aby meno Ježiš bolo stále viac známe. Godzone projekt je tu preto, lebo túži motivovať mladých teenagerov a študentov, aby posúvali svoje hranice a prinášali stále viac Božej zóny na Slovensko. Túžime ohlasovať silné posolstvo evanjelia ktoré tento svet tak žalostne potrebuje.
 
Prostredníctvom Godzone školy a spolupráce s lokálnymi spoločenstvami pri organizovaní Godozne "the ONE" tour 2011 si stále viac uvedomujem a stále viac túžim po tom, aby projekt Godzone bol dielom nás všetkých. Aby pomáhal lokálnym spoločenstvám a aby sme na Slovenskú stále viac prežívali krásu jednoty v ktorej spolu stojíme ako jeden (The ONE).
 
Tešíme sa na rok 2012 a veríme, že ho v Godzone prežijeme spolu v Kráľovstve nášho Otca. Všetkých Vás pozývam, aby ste sa zapojili do tohto projektu a stali sa jeho súčasťou. Godzone nie je naša zóna alebo nejaká práca tímu, ktorý sad al do tejto služby. Je hlavne miestom pre nás všetkých, ktorí chceme spolu ísť za Bohom.
 
Julo Slovák
 
CIELE:
 
- Vstúpiť do Božej zóny – pomôcť mladým ľuďom rozhodnúť sa pre život s Kristom.
- Oboznámiť  ľudí s tým, kam môžu prísť po tom, ako sú oslovení posolstvom evanjelia.
- Zvýšiť kvalitu služby spoločenstiev prostredníctvom poskytnutia evanjelizačných videí, programov, atď..
- Uvoľniť povolaných ľudí do služby na plný úväzok – naplno využiť ich potenciál a zručnosti pre službu v      
  Božom kráľovstve.
- Ponúknuť kvalitnú alternatívu k „svetským" programomv.
- Prostredníctvom vzájomnej kooperácie pomôcť zjednoteniu vedúcich a služieb na Slovensku.
- Budovať generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo.
Previous Next

javax.portlet.title.SLIDER

Profile

farnosť Tvarožná
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Jozef Hagovský
Kapláni:
contact-informations