Blog

« Back

Verím v zasvätený život

Verím v zasvätený život

- ktorý je otvorený pre nové aeropágy ľudstva

Zasvätený život je plne evanjeliový a evanjelizačný. Synoda o novej evanjelizácii pozvala rehoľníkov, aby vykročili smerom k novým misijným aeropágom. Sú to miesta, kde sa premelie „kopec“ ľudí, ktorí hľadajú, a nie vždy tam aj nájdu, čo hľadajú a čo im v živote chýba. Preto zasvätení prichádzajú medzi nich. Na sídliská, do rómskych osád, medzi inteligenciu, tam, kde sú mladí (fyzicky či virtuálne). Doslova rozhadzujú siete na sociálnych sieťach a lovia ľudí pre Krista. Prinášajú Ježiša všade tam, kde ľudia tejto doby „stavajú oltáre svojmu neznámemu bohu“. Pred niekoľkými rokmi to vystihol aj pápež Benedikt XVI.: Najdrahší mladí, cíťte sa zodpovední za to, aby ste do kultúry tohto nového komunikačného a informačného prostredia uvádzali hodnoty, na ktorých spočíva váš život!“ (Posolstvo k 43. svetovému dňu masmédií 2009)

Verím, že zasvätený život už len dáva do fyzickej podoby zasväteného človeka a do jeho skutkov, slov a myšlienok svedectvo života mnohých verných Kristovi a jeho Cirkvi. Má každému čo povedať, pretože zdrojom, kde čerpá, je sám Ježiš Kristus. Svojím životom píše a hovorí o tom, ako sa býva v dome Otca, a pozýva späť domov tých, čo sa vydali na vandrovku po svete.

Tak, ako aj samotný spôsob zasväteného života pre zasvätenú osobu nie je cieľom, ale prostriedkom, aj internet je len interaktívnym pozvaním – využíva spôsoby a formy, ktoré ponúka tento svet, aby človeku priniesol to, čo ponúka Boh. Žiada odpoveď. Prijatie či odmietnutie, ale vždy žiada nejakú odpoveď. Vždy si môžeš vybrať. Zasvätený život hovorí, že si vybral Ježiša. On je Cesta, Pravda a Život. Aj preto verím v zasvätený život. Lebo nie je len „zasvätený“, ale aj „život“.

 

uverejnené v: príloha časopisu Zasvätený život 2/13

ilustračný obrázok. Imaginesisters

Comments
sign-in-to-add-comment
"...nie je len „zasvätený“, ale aj „život“ " - nádherná veta, kliniec po hlavičke, super, to musím zdieľať! ĎAKUJEM emoticon
Posted on 5/21/14 6:22 PM.
parádny jablkový počítač na obrázku.. na takom sa fajne pracuje.. Ašte mohli aj mix odfotit..
Posted on 5/24/14 2:59 PM.