Blog

« Back

Steven Furtick: (NE)KVALIFIKOVANÍ

Steven Furtick: (NE)KVALIFIKOVANÍ

Kupené cez Kumran.sk. (Slovo života International, Bratislava 2019)

Nie je to príjemné, počuť na svoju adresu, že sme na niečo nekvalifikovaní. Nepripravení. Nevhodní.

O to zaujímavejšie je dozvedieť sa, že Boh to vidí opačne a vždy inak ako to vidíme my: Boh má vo zvyku vyberať si tých, ktorých si ľudia nevšímajú. Chce nás a miluje nás so všetkým, čo o nás vie. So všetkými našimi prasklinami, ktoré nám spôsobujú len hanbu, no pre Boha sú priestorom, ktorým môže preniknúť dovnútra svetlo.

Kniha od S. Furticka je jednou z prasklín, ktorou Boh vniesol pokojné a radostné svetlo aj do môjho srdca. Som nekvalifikovaná. Dlhodobo a v mnohých oblastiach. No pre Neho som použiteľná a ním milovaná a prijatá.

Knihu veľmi odporúčam. Ak by som hviezdičkovala, tak dám 5.

https://www.kumran.sk/duchovne-vedenie/22409-nekvalifikovani.html