« Back

Blízkosť

Blízkosť

Ak v našich životoch chýba moc, to, čoho potrebujeme viac, je intimita s Otcom. #revelationForToday

Veľa som posledné dni premýšľala, čo robiť inak, aby sa veci, po ktorých túžime, stávali realitou. Aby mohlo prísť prebudenie. Aby Boh mohol konať väčšie zázraky a znamenia skrze nás. Aby prišiel prelom do oblasti uzdravenia pre chorých. Aby priešiel prelom uzdravenia do vzťahov, manželstiev, rodín. Aby naše životy mali zmysel.

Veľakrát hľadáme riešenia, techniky, nástroje, prostriedky. Pýtame sa, čo robiť inak, aby sme mali iné - lepšie, výsledky. Premýšľame nad tým, prečo sa veci nehýbu, zázraky našimi rukami neprichádzajú, občas sa zdá, že Boh celkom zabudol... Živná pôda pre klamstvá a polopravdy, ktorými diabol tak rád kŕmi naše myšlienky.

 

Ak v našich životoch chýba moc, to, čoho potrebujeme viac, je intimita s Otcom. #revelationForToday

 

Kladiem si otázku, či som pripravená na beh cez prekážky. Či som pripravená dať svoj život naozaj Jemu. Nie preto, aby sa mi lepšie darilo, ale preto, aby bol On viac oslávený skrze môj život. Všeko sa to ukrýva v intimite s Otcom. A tá potrebuje čas, priestor, rast, vernosť, vytrvalosť, načúvanie, hovorenie, otázky a odpovede, spoločné chvíle, milosť, nasadenie, vášeň, radosť - všetko zamerané naňho.

Verím, že Boh chce, aby všetky veci, ktoré prisľúbil na konci Markovho evanjelia tým, čo uveria, boli súčasťou nášho každodenného života. Ak budeme dostatočne blízko k Otcovi, nie je možné, aby sa to nezačalo diať.