« Back

Nebo je skutočné

Nebo je skutočné

Je to prvýkrát, čo ako kresťan stojím takýmto spôsobom tvárou v tvár možnému odchodu blízkeho človeka. Veľmi si uvedomujem, že istota, že nebo je skutočné, musí meniť to, ako sa cítim. V Biblii sa píše, že sme Božie deti a ešte sa neukázalo, čím budeme!

Ahojte, toto síce nebude tradičný blog a možno si niektorí poviete, že by bolo lepšie ho zavesiť na stenu modlitebných úmyslov, ale napriek tomu som sa rozhodla ponechať ho tu.

Chcem vás poprosiť o modlitebnú podporu. Náš dedko je od minulého piatku v nemocnici - pri bežnom internom vyšetrení mu zistili na pľúcach vodu (presná diagnóza znela hydrothrax). Vzali ho ihneď na interné oddelenie do nemocnice, vodu odsali, ale nevedia odkiaľ sa vzala. Srdiečko má vraj ako šesťdesiatnik, takže to nie je dôvod. Tento piatok mu naviac zistili zápal na pľúcach. Vzhľadom k jeho veku (81) a zdravotnému stavu je veľmi vážna vec. Podľa štatistík to 60% ľudí neprežije. V pondelok ho prevezú na pľúcne oddelenie trenčianskej nemocnice. 

Ak máte chuť, modlite sa v Duchu - žehnajte mu pokoj, vnímavosť na Boha, napojenie na Ducha, vedomie synovstva, vlastnej dôstojnosti bez ohľadu na stav jeho tela, uzdravenie, všetko, čo vám na srdce a myseľ príde. Verím, že Otec má preňho tie najlepšie riešenia! A na prvom mieste, že ho miluje ako svojho syna! Dedko bol celý život veriaci človek, hoci to neprejavoval v rečiach, tak nech ho tieto dni prekvapuje reálna a intenzívna Božia prítomnosť - verím, že modlitbou okolo neho môžeme vytvoriť realitu Božieho kráľovstva, ako ho doteraz ešte nezažil. Nech sa jeho duch vzmáha a mocnie, aj keď telo a duša chradnú!

Je to prvýkrát, čo ako kresťan stojím takýmto spôsobom tvárou v tvár možnému odchodu blízkeho človeka. Veľmi si uvedomujem, že istota, že nebo je skutočné, musí meniť to, ako sa cítim. Áno, neuberá na pocite straty, avšak uberá na strachu z "neznámeho" - pretože ak prichádzame na akokoľvek neznáme miesto, alebo ktokoľvek blízky odchádza na neznáme miesto,vedomie, že nás/ho čaká Niekto, komu úplne dôverujeme, Niekto, kto nás privíta, objíme, prináša pokoj a dôveru všetkým.

V Biblii sa píše, že sme Božie deti a ešte sa neukázalo, čím budeme! Núti ma to uvažovať novým spôsobom, možno prvýkrát v živote mám pri sebe človeka, u ktorého vidím to, čo Pavol opísal tak úprimne: "Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk... Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,.." (Flp 1, 22-24). Sme privyknutí vidieť v smrti iba strácanie, mňa Boh učí vidieť a hľadieť na všetko, čo ňou možno získať - "a to by bolo OVEĽA LEPŠIE!"

Viete, veľmi túžim, aby sa o tom, ako to celé bude, rozhodovalo medzi dedkom a Pánom - v ich vzájomnom vzťahu. Toto je priorita mojej modlitby. Otec predsa pozná srdce, túžby a potreby svojho syna. Viem, že ho miluje. A viete, čo som si uvedomila včera? Keď som sa ako prvý človek v našej rodine obrátila, Boh mi dal slovo: "Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom" (Skutky 16, 31). Viete si predstaviť, o čo viac ma teraz teší, že sme dedka pred tromu týždňami predsťahovali k nám? :) Spasený bude celý môj dom! Yes. Boh je skvelý. Od chvíle, kedy sa dedkov stav začal zhoršovať a videla som, ako slabne, chradne a stáva sa čoraz závislejším od celodennej starostlivosti, až po úplnú odkázanosť vrátane všetkého, čo možno už až narúša dôstojnosť človeka, som sa modlila, aby Boh chránil jeho ducha, aby nemusel čeliť poníženiu a potupe, ktorá by ho vnútri zlomila, aby vo všetkom tom, čo musí zvládnuť a pokorne prijať, cítil našu lásku, starostlivosť, blízkosť a úctu. Hej, celý tento čas bol pre mňa školou úcty za každých okolností. Školou, v ktorej som sa učila, že je VŽDY možné hľadieť na človeka s úctou, bez ohľadu na mieru jeho slabosti.

Vážim si akúkoľvek formu vašej duchovnej účasti :) - ďakujeme za modlitby!

P. S.: "
Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých... Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy." 1 Korinťanom 19-27

"A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás." Rimanom 8, 11

Comments
sign-in-to-add-comment
Veľmi pekne opísaná skúsenosť z možného odchodu blízkeho človeka. „Veľmi si uvedomujem, že je istota, že nebo je skutočné, musí meniť to, ako sa cítim. Áno, neuberá na pocite straty, avšak uberá na strachu z "neznámeho".“
Posted on 11/24/13 5:57 PM.
Posted on 11/24/13 6:00 PM in reply to Zita Podhradská.