Blog

« Back

Prečo chce Boh, aby sme poznali Máriu?

Prečo chce Boh, aby sme poznali Máriu?

"Duchovnosť nesprávne chápaná alebo praktizovaná je najväčším zdrojom ľudksej biedy a vzbury proti Bohu." - Dallas Willard

 

„Môže nám Mária skutočne pomáhať?

Áno. Máriinu pomoc zakúšali ľudia už od počiatku Cirkvi. Milióny kresťanov o tom vydávajú svedectvo. … Jej láska k nám nikdy neprestáva..“

 

Povedzte mi jednu vec, odkiaľ toto ľudia majú? Ako je možné, že sa to nenachádza v Biblii ale nachádza sa to v katechizme (148).

 

„Môžeme sa Márii klaňať?

Nie... Máriu si však môžeme uctievať ako matku nášho Pána.“

 

Môžeme ju uctievať? Naozaj. Milióny kresťanov o tom vydávajú svedectvo? Ľudia už prestali čítať Bibliu? Galaťanom 3:8 

 

Ale keby sme my alebo aj anjel z neba hlásali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám hlásali, nech je prekliaty!

 

Myslím, že Pavol dáva dostatočný dôvod na to, aby sme neprijali nič od anjela, ktorý by hlásal iné evanjelium.  Aj v deviatom verši opakuje to isté, tie isté slová.. Dáva na to celkom rázny dôraz.

 

  Toto je síce všetko pravda, ale pravdou je aj to, že Boh chce, aby sme poznali Máriu. Venovali sa aj jej príbehu a tomu ako ju Boh použil na svoju slávu.

  Mária poznala Boha a poznala Písmo (vtedy zatiaľ len Tanakh), v Lukášovi 1:28-36 prišiel anjel Gabriel k Márii. Mária, aj keď sa bála, nedovolila svojmu strachu, aby narušil alebo zabránil poslušnosť voči Bohu.

  Mária, pravdepodobne už ako vdova, stála pri kríži a hľadela na Ježiša, na svojho Syna ako zomiera (Ján 19).

  Mária si vybrala radosť nie zármutok. Videla ako svoj syn zomiera a prijala milosť.

Čo sa môžem od Márii naučiť?

Mária bola poslušná, milovala, verila a žila v Duchu. Žime tak ako ona žila, nie je pre nás ale pre Ježiša. Príjmime jeho milosť, ako aj ona pri kríži.  

 

Prečo ju nebudem uctievať? 

  Ježiš povedal, že celým svojim srdcom, dušou, mysľou a z celej sily mňa uctievajte. (Mk. 12:30). Ježiš nič nevraví o tom, že by niekto mal uctievať Máriu. Prečo asi? Ale Ježiš spomína niečo takéto v Mt. 12:48-50, kde povedal:

 

"Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Ukázal rukou na svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia! Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten mi je bratom, sestrou i matkouAké privilégium a milosť. 

 

  Rovnako odmietol aj náznak jej uctievania, keď raz jedna žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré ťa pridájali. On však odpovedal: Blahoslavení sú skôr tí, ćo počúvajú a zachovávajú Božie slovo. (Lk. 11:27-28)

 

  K tomu všetkému nám nikde Ježiš nevraví, aby sme sa modlili k Márii alebo skrze Máriu. 

  Ale predsa, Máriu si berieme ako príklad, ženy, ktorá bola výnimočne poslušná, oddaná, láskavá a príjemným príkladom toho, ktorý nesie ovocie z ducha (Galaťanom 5:22-23). 

Comments
sign-in-to-add-comment
"Jednoducho, Mária nemá nič spoločné so spásou, v tom sa zhodneme nie?"

Mária Ježiša prijala, porodila, dala mu takpovediac svoje telo a svoju krv, vychovala ho, bola mu matkou v najhlbšom slova zmysle a sprevádzala ho životom až pod kríž, kde jej dušu prenikol meč.

Tam, kde ty vidíš, že "nemá nič spoločné so spásou", tam my vidíme, ako ju Boh povolal byť bytostne účastnou v jeho pláne spásy. Nuž, dva radikálne rozdielne pohľady.
Posted on 4/14/13 3:23 PM in reply to Jakub Ferenčík.
http://mojakomunita.sk/web/vrablova.eva/blog/-/blogs/zena-hla-tvoj-syn-syn-hla-t­voja-matka?_33_redirect=%2Fblog
Posted on 4/14/13 7:02 PM in reply to Jakub Ferenčík.
Nechapem, aky hlupak mohol prist s myslienkou ekumenizacie - spajanie sa s diablom. Ako sa moze niekto, kto nasleduje Krista, spolcovat s tou havedou, co nasleduje Luthera?
Posted on 4/14/13 9:05 PM.
Panna Mária je prvý človek, v ktorom prebýval Ježiš Kristus. Pred tým sa nič také nestalo. A predsa táto prelomová, tak ohromujúca udalosť sa začala v Panne Márii a to spôsobom, ktorý je proti logike ľudského chápania - keď samotný Duch Svätý si v tele Panny Márie začal formovať nášho Spasiteľa. Duch Svätý je v Márii najčistejšia Božia Prítomnosť a to v telesnej forme Ježiša Krista. Ak sa Boh rozhodol, že v Márii príde na tento svet ako človek, z Márie sa stáva akási duchovná Archa samotného Stvoriteľa Absolútna. Ona nám v tomto smere poskytuje úžasný príklad pokory a odovzdanosti v kontexte celej svojej životnej situácie, keď odpovedá archanielovi Gabrielovi: "Hľa, služobnica Pána ." Boh jej oznamuje a Ona súhlasila a mohla predsa i nesúhlasiť, veď bola slobodným človekom. Možno si človek tak v duchu povie, že veď samotný Boh - Najvyšší, takému nie je možné povedať nie. Ale možno sa predsa i preľaknúť či prekvapiť, ale nakoniec Mária miluje Slovo Božie, a tak víťazí Jej Láska k Bohu, čo onedlho možno velebiť ako Lásku v Nej.
Ak sa má v srdci človeka narodiť Ježiš, to Máriine je jedinečným príkladom toho, ako povedať "Fiat" Bohu, ktorý ti vopred oznámi Svoju Milosť, dnes už zmŕtvychvstalého Krista.
Posted on 4/14/13 9:46 PM.
Neviem, čo tým presne myslíš, ale tento názor sa mi vôbec nepáči. Prečo? Ekumenizmus je pre mňa nepochopiteľný zo strany protestantizmus, ale je úplne jasný zo strany katolicimu, prečo? Pretože katolícka cirkev je v dokonalom spojení s Kristom. Má apoštolskú postupnosť, všetky sviatosti... A protestanti? Jednoducho, sú v nedokonalom spojení s Kristom a cirkvou. Nemajú úplnú pravdu, dokonca v niektorých veciahc je ich učenie zlé, no to neznamená, že ich Boh odvrhol. Veď si spomeň na židov za čias Krista, ich učenie už bolo zlé, zlé bolo pomiešané s dobrým, ale predsa mesiáš prišiel kvôli nim. A tak aj tu, Mesiáš posiela svoju cirkev medzi chorých, ktorí potrebujú lekára. No aj oni majú len úrčitý čas, ale o tom rozhodne Pán, veď nám nie je dané poznať časy a dátumy, ktoré rozhodol Otec, ako povedal Ježiš v skutkoch apoštolských. O tom je ekumenizmsu, aby sme my bolí bratmi, ktorými aj sme s protestantmi a zároveň sa im snažili vštiepiť dokonalé spojenie s Kristom, ale o tom musí svedčiť náš život. Amen.,
Posted on 4/14/13 9:47 PM in reply to Patrik Lenčéš.
Protestanti nie sú v žiadnom spojení s Kristom. Iba formálne pretože sa opovažujú nazývať kresťanmi. Ako sa však môže niekto nazývať kresťanom (nasledovníkom Krista) keď nasleduje Luthera? Su to Lutherani, nie kresťania.
Ja nehovorím, že Boh ich odvrhol ale že oni odvrhli Boha. A KC sa nemá čo prosíkať tým, čo ju odmietli, keď chcú, tak nech sa vrátia k pravému učeniu, keď nie tak nech žijú v blude. KC ich môže volať na pravé učenie ale nie robiť kompromis alebo pripúšťať pluralitu
Posted on 4/14/13 10:03 PM in reply to Mário Révész.
Chlape, keď už píšem reakciu, aspoň si dám do www.google.com vyhľadať čo sú protestanti. Možno by si aspoň nepísal somarinu, o ktorej si len presvedčil, že nemáš ani poňatia. Protestanti sa riadia výhradne Bibliou nie Lutherom (Luteráni je zaužívaný slang, ale to ešte neznamená nič viac - a okrem toho je milion denominácií)
Naostri meče, a choď luteránov skántriť, ved nemôžeš robiť ekuménu, tak šup skoncovať, hlávku sťať. emoticon Toto nás Ježiš neučí, toto od nás nechce, toto nieje pokoj čo nám tu priniesol, ten sa snaž hľadať a nerozhodí ťa Ekuména.
Posted on 4/14/13 11:07 PM in reply to Patrik Lenčéš.
Ahoj Peter. Viem, že moja odpoveď nebude úplne legitímna, keďže sa jedná v danej situácii len o knihu zjavenia Jána, ale z tejto výstrahy by sme si mali podľa môjho názoru brať príklad a aplikovať na všetky Biblické knihy:
"Lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slová proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Boh pridá rán, napísaných v tejto knihe; a keby niekto odňal zo slov knihy tohoto proroctva, tomu odníme Boh jeho diel z knihy života a z toho svätého mesta a z toho, čo je napísané v tejto knihe."
Ak niekto totiž niečo pridá k evanjeliu, alebo niečo z neho odoberie, zvestuje iné evanjelium. Prosme preto Boha o milosť a múdrosť vo vykladaní písma.

A ešte otázka pre Mária Révésza: mohol by si mi prosím poslať nejaký dokument, v ktorom je zaznamenané, že kresťania prvého storočia vyznávajú, že Mária je matka nás všetkých? Veľmi ma to zaujíma. Ďakujem.
Posted on 4/14/13 11:10 PM in reply to Peter Rusyniak.
Ak diskutujeme v tom zmysle tak nech sa páči, ale skôr sa mi zdalo, že pochybujete autorstvu Biblie.
Posted on 4/15/13 4:47 AM in reply to Peter Rusyniak.
Anička, nedarí sa mi tu vyčarovať bod pre Teba-neviem, ako sa dá toto blokovať, ale patrí ti aj 5 s hviezdičkou.
Posted on 4/15/13 9:00 AM in reply to anna sojková.
Drahý brat v Kristovi, stačí si prečítať apologétov, cirkevných otcov... ale áno, mám jeden dokument, sú to také výnatky z rôznych alebo teda, citácie vyjadrení rôznych kresťanov od prvého storočia, napíš mi súkromnú správu a ja ti rád všetko pošlem emoticon
Posted on 4/15/13 9:04 AM in reply to Matúš Rajský.
Dieťa, ja si neptrebujem nič googlovať. Internet nie je zdrojom mojich informacii. V Biblii nie je nič napísané o tom, že sa máš riadiť iba bibliou. Skus si ju precitat a nie googlit co tam je napisane. Takáto somarina napadla iba Hitlera...och pardon, Luuthera - vzdy sa mi ti dvaja pletu, pretoze su taki isti. Riadiť sa iba bibliou je proti biblii a taktiež proti prvotnej cirkvi, co znamena ze lutherani nemaju nic spolocne ani s cirkvou ani s bibliou a to znamena, ze ani s Jezisom. Kto sa riadi iba biblio je lutheran, nie krestan
Posted on 4/15/13 9:08 AM in reply to Marek Kováčik.
Nik nie je Lutherov, Kalvínov ani Augustínov. Každý, kto je pokrstený v Kristovi, je Kristov. Ako to môžem hovoriť? Pretože naša cirkev to tak vyznáva a ja z písma sv. to tak chápem. Pretože vyznávame spolu s Pavlom, že i židia budú spasení, hoci nie sú katolíkmi (Viď Rim9-11?). Je napísané: "každý, kto bude vzývať meno Pánovo, spasený bude". Písmo hovorí: "dajte sa pokrstiť, na odpustenie hriechov". I protestanti sa môžu obrátiť ku Kristovi Ježišovi. Ja som sa obrátil u protestantov a postupne som našiel lásku katolíckej cirkvi (viď môj príbeh). Naši bratia v protestantkých kruhov sú v nedokonalom spojení s katolíckou cirkvou, ale stále je to spojenie. Nemajú dokonalé poznanie, rovnako ako židia, ale to neznamená, že nemôžu milovať Krista.
Posted on 4/15/13 9:08 AM in reply to Patrik Lenčéš.
Taktiež dopĺňam, že sv. písmo a tradícia sú základy, z ktorých máme vychádzať, aby sme nevošli do omylu, bludu, ktorý chce od nás Satan.
Posted on 4/15/13 9:10 AM in reply to Mário Révész.
Už ste sedeli niekedy na evanjelických bohoslužbách? Ja áno, lebo keď bol otec už starý, musela som ho voziť a doprevádzať do jeho- evanjelického - kostola. Názov luteráni je pre evanjelikov takisto hanlivý, ako keď nás nazývajú "pápežencami". Počula som tam pekné vyznanie viery v Ježiša Krista.
A propo: úctu k Panne Márii n e o d s t r á n i l Luther. Som autorkou prekladu zaujímavej knihy Luthera: Magnifikat. Nechceli ju vydať protestanti, tí súčasní- aby sa ľudia nedozvedeli, ako Luther pekne píše o Panne Márii, a nechcel ju vydať Spolok sv.Vojtecha, aby sa katolíci nedozvedeli, že o Panne Márii pekne píše aj Luther. Napokon vydalo knižku vydavateľstvo Nové mesto- zastrešuje katolícke združenie fokolare. Sú tam na začiatku úvody od evanjelického i katolíckeho profesora- biblistov. . Ak Luther niečo kritizuje, tak vtedajší stav v Cirkvi, ale Pannu Máriu a jej Magnificat si úprimne ctí. Ani v evanjelickej Biblii nemožno vynechať tieto fakty...ak to niekde chýba, tak možno u siekt.
Posted on 4/15/13 9:10 AM in reply to Patrik Lenčéš.
Na to som úplne zabudol, ale je to dobrá pripomienka. Doktor Martin Luther bol v prvomrade augustiniánsky mních. Bol to reholník, ktorý sa deň čo deň modlil magnifikat. Jeho život bol odovzdaný Márii. Veď prečo nikdy nenapísal nič proti nej? (PS: čítal som učenie ecav [symbolické knihy])
Posted on 4/15/13 9:16 AM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Pán Lenčéš, neviem, čím sa riadite Vy, ale ja (a ostatní katolíci) sa riadim Cirkvou, ktorá učí (v Katechizme Katolíckej cirkvi):

818 Tých, čo sa v súčasnosti rodia v spoločenstvách, ktoré vznikli z takýchto rozštiepení, „a sú poučení vo viere v Krista, nemožno obviniť z hriechu oddelenia a Katolícka cirkev ich objíma s bratskou úctou a láskou… V krste sú ospravodlivení vierou,(1271) včlenení do Krista, a preto sú právom poctení menom kresťan a synovia Katolíckej cirkvi ich oprávnene uznávajú za bratov v Pánovi.

Jasné ako facka. Navyše, Vaša štvavá rétorika (háveď? Hitler?) by neobstála ani v čase Tridentského koncilu.
Posted on 4/15/13 10:34 AM in reply to Patrik Lenčéš.
Thumb up, brat emoticon.
Posted on 4/15/13 10:35 AM in reply to Peter Rusyniak.
Showing 21 - 38 of 38 results.
of 2