Komentáre, recenzie, odporúčania

« Back

Philip Yancey: Nekončící milost

Philip Yancey: Nekončící milost

Chcete spoznať moc odpustenia, o ktorej toľkokrát hovoril Ježiš? Chcete porozumieť, čo spôsobuje neodpustenie? Pozývam vás, aby ste si prečítali knihu o nekončiacej milosti.

Autor je redaktorom v časopise Christianity Today (Kresťanstvo dnes). Napísal viaceré knihy, ktoré získali ocenenie. V knihe "Nekončící milost" uvažuje o otázkach pôsobenia násilia a zloby človeka a účinkoch odpustenia, ktoré môže darovať človeku, ktorý spôsobil inému zlo. Príbehy násilia a odpúšťania sa odohrávajú na pôde súčasného sveta, a sú stále aktuálne. Ide o boj človeka proti inému človeku, pôsobenie násilia v najrôznejších formách a spôsoboch. Boj človeka proti inému človeku začína v srdci, v  mysli človeka, zasahuje iných ľudí, prechádza z generácie na ďaĺšiu, tak sa šíri zlo, ktoré spôsobuje utrpenie a smrť. Autor citlivo odkrýva hĺbku bolesti človeka, ktorému bolo veľmi ťažko ublížené, hovorí o ľuďoch, ktorí spôsobili iným ľuďom neopísateľne veľké zlo. Hovorí aj o ľuďoch "bez viny", ktorí sa môžu napriek tomu, že sú bez viny, ocitnúť v putách neodpustenia. Autor uvažuje o otázkach násilia, viny, zla, nespravodlivosti a kladie ich do protikladu milosti a odpustenia. Opiera sa o skúsenosti rôznych významných osobností súčasnosti aj  minulosti, ktorí sa zaoberali témou násilia, ľudskej zloby, odpustenia a neodpustenia a zviditeľnili ich účinky na človeka, na rodiny, na štáty, na cirkev, na spoločnosť. Uvádza zistenia pastorov, kňazov, spisovateľov, politikov, ale aj obyčajných ľudí. Sú tu Američania, Európania, Židia, neveriaci, protestanti, katolíci. Podáva zaujímavý obraz myslenia rôznych ľudí. Sú tu počestní, aj vrahovia a zločinci, sú tu takí, čo neodpustili alebo  nedosiahli odpustenie, sú tu tí, čo odpúšťali. Autor prichádza k zaujímavým zisteniam o priamych a nepriamych účinkoch násilia, poukazuje na neodpustenie spôsobujúce trýzeň,  ukazuje "logiku" nespravodlivosti a bláznovstvo odpustenia... Hovorí o nekončiacich zápasoch ľudí s následkami násilia, na ktoré nenašli liek. Zdá sa, ako keby ľudstvo neustále opakovalo tú istú lekciu... Lekciu o odpustení.  Násilie sa šíri naďalej, šíria sa následky násilia - zranenia, vina, pomsta, neodpustenie... Dokážeme prerušiť pôsobenie násilia? Dokážeme odpustiť? Ako preklenúť neodpustenie? Ako možno darovať odpustenie? Môžeme ukončiť zlobu vo vzťahoch ľudí, v rodine, v cirkvi, vo svete, na úrovni krajín, štátov, vo svete? Môžeme ukončiť násilie a vojny, ozbrojené konflikty, odohrávajúce sa v súčasnosti? Čo je to milosť? Čo je odpustenie? Dokážeme odhaliť ich podstatu, prijať ich liečivú moc a darovať ju iným?

Leží pred nami. Nájdeme odvahu, otvoriť sa milosti, aby sme ju prijali,  a darovali svetu uzdravenie?

Kniha je písaná ľahkým štýlom, je zoradená do kapitol, ktoré prechádzajú cez problém viny a neodpustenia až k objaveniu účinkov milosti odpustenia. Je obohatená zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí prežili zápas zla a zázrak milosti odpustenia na vlastnej koži, a podávajú o tom svedectvo. Autor rozpráva príbehy, vyslovuje citácie veriacich aj neveriacich a zároveň zviditeľňuje, čo mnohí prehliadame. Čítam túto knihu už po tretí raz a vždy, keď sa k nej vrátim, obnovuje moju osobnú túžbu po šírení milosti odpustenia... Milosť je pre každého bez výnimky, je zadarmo. Je dar. Verím, že pri čítaní knihy aj vy prežijete zázrak milosti. Milosť odpustenia isto zmení váš pohľad na človeka, ktorý nesie vinu, a obnoví aj vo vás zmysel pre šírenie tejto milosti. Osobný zážitok milosti odpustenia oživuje a obnovuje  srdce človeka, obdarovaného aj darcu. Sme vo svete, kde pôsobí násilie, denne sa odohráva zápas dobra a zla. Môžeme víťaziť nad násilím mocou milosti odpustenia!

+

"Najviac kresťanom závidím odpustenie". Marghanita Laskiová, neveriaca humanistka a spisovateľka, ktorá zomierala bez odpustenia... Nemala nikoho, kto by jej odpustil.

Človek, ktorý daroval ľuďom odpustenie bol Žid, bol odsúdený a popravený pre svoje učenie o láske a odpustení. Bol to Ježiš Kristus, Syn Boha. Boh, ktorý sa stal človekom, aby v tele a myslení človeka porozumel človeku, aby mu daroval to, čo mu nikto iný nemohol dať. Milosť odpustenia je liek proti chorobe z násilia. Milosť odpustenia vyslobodzuje ľudí z pút násilia a umožňuje uzdravenie spôsobených rán na oboch stranách...Je darom od Boha, je zázrakom, na ktorom môžeme mať účasť... Milosť odpustenia je bez konca...

+

Prvé vydanie vydalo vydavateľstvo  Návrat domů, Praha 2001; Preklad: M. Koldinský;

Originaly published in the USA, Zondervan Publishing House, Michigan, USA

Title: "What's so amazing about grace?", 1997 by Philip D. Yancey;

+

 

Next
Comments
sign-in-to-add-comment
Knižka je naozaj výborná, čítala som ju dokonca v slovenčine, žiaľ, nepamätám si vydavateľstvo, bolo to jedno od oddelených bratov, napriek tomu knižka je super!
Posted on 6/8/14 10:39 PM.
Stačí sa zamyslieť nad Božím Slovom: Ef 3, 19 a Jn 1, 16.
Posted on 2/6/19 6:15 PM.

Vitajte na našej stránke

O tomto zatiaľ viete len vy. A samozrejme vydavateľ. :)

Wall - najnovšie

Profile

Kresťanská kniha a film

Description:
Jedno z miest, kde sa môžeme podeliť o to, čo čítame a pozeráme. Boh rozpráva cez knihu, cez film a možno chceme, aby prehovoril aj k našim priateľom, blízkym. Dajte im možnosť ho začuť.

web-admin

tieto-stranky-nemaju-spravcov-ak-chcete-pomoct-napiste-na admin@mojakomunita.sk