Blog

« Back

Náš pôstny kalendár: 22. Sobota po tretej pôstnej nedeli

 


Liturgické čítania:

Oz 6, 1-6
Ž 51, 3-4. 18-19. 20-21a
Lk 18, 9-14


Z evanjelia podľa Lukáša:
Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘
Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Prosím o milosť, aby sme si nenamýšľali, že sme čosi viac, ak sa nám darí dodržiavať "pravidlá" (zdanlivo) lepšie ako iným. Nemusí to byť naša zásluha. Nevieme nič o tých "iných". Možno majú viac lásky a úprimnosti v srdci. Alebo aspoň sú si vedomí svojej viny, zatiaľ čo ja si namýšľam, že "som bez hriechu". Veď to je najväčší hriech, ak si namýšľam, že by som ani (tak veľmi) nepotrebovala odpustenie. Pýcha. To je ten hriech, ktorý zabraňuje prístupu milosrdenstva a lásky do nášho srdca.
Dnešný deň si chcem zvlášť uvedomovať, ako veľmi potrebujem Božiu milosť a odpustenie. Vďaka za ne!

Obrázok má vyjadrovať vetu: "Kto sa povyšuje, bude ponížený. Kto sa ponižuje, bude povýšený."

 

Celý kalendár je na http://letitia-tiba.blogspot.sk/p/nas-postny-kalendar-3.html