LECTIO DIVINA - 1. adventná nedeľa C

  Aká je to láska ku Kristovi - báť sa, aby neprišiel? V prvom čítaní počúvame o tom, ako sa blíži deň spásy (Jer 33,14) – deň záchrany – pred ktorým by človek  nemal mať strach, ale radostne by ho mal očakávať. /Nádherne to opisuje v posvätnom čítaní z 33. nedele sv. Augustín: „ Aká je to láska ku Kristovi báť sa, aby neprišiel. " Mnohí majú...
Read More About LECTIO DIVINA - 1. adventná nedeľa C »

LECTIO DIVINA - 4. Pôstna nedeľa C

  2. čítane 2Kor 5, 17-21          „ Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom. " Cantalamessa R.: V knihe Veľkonočné tajomstvo (str. 34) píše: Keď sa Pán Ježiš potil krvou na Olivovej hore – nepociťoval tam len fyzické utrpenie, ale aj veľkú vnútornú bolesť - vyjadruje to veta: „ Moja duša je smutná až na smrť " (Mt...
Read More About LECTIO DIVINA - 4. Pôstna nedeľa C »

LECTIO DIVINA - 5. pôstna nedeľa

5. pôstna nedeľa   Jn 12 - 20 Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. 21 Pristúpili k Filipovi ... a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša." 22 Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. 23 Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. ... 32 A ja, až budem...
Read More About LECTIO DIVINA - 5. pôstna nedeľa »

LECTIO DIVINA - 6. nedeľa v roku B

  1. Uzdravenie malomocného - 40 Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš môžeš ma očistiť." 41 Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!" 42 Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. 43 Potom u prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale...
Read More About LECTIO DIVINA - 6. nedeľa v roku B »

LECTIO DIVINA - 5. nedeľa v roku B

  1. Ďalšie uzdravenia - 32 Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. 33 A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. 34 I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. 35 Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté...
Read More About LECTIO DIVINA - 5. nedeľa v roku B »
Showing 51 - 55 of 55 results.
Items per Page 25
of 3