Blogs

« Back

Môj pôst

Môj pôst

Mojím pôstom je hodnotenie vzťahov. Pozerám s Pánom na moje srdce.

 

Hodnotím moje vzťahy

 

Nemôžem milovať Boha, ak nedokážem milovať ľudí. Každého.

Nemôžem mať dobrý a požehnaný vzťah s Pánom bez toho, aby sa odrážal na mojich vzťahoch s inými.

Nemôžem hovoriť o láske k Bohu, ak ju nemám v srdci pri všetkom, čo robím. Jeho láska premieňa. Mení mňa a mení iných okolo mňa. Mala by...

 

Pán povedal:

"Ak ideš pred oltár a spomenieš si, že tvoj brat má niečo proti tebe...", chodím často k oltáru pánovmu. Spomenula som si. Nie je jeden, ktorý má niečo proti mne. Sú mnohí...

 

Môj vzťah k práci a k ľuďom v zamestnaní

Ten je jedným z nich. Nerobím moju prácu s radosťou! Mnohokrát som sa "pristihla" pri tom, že mám v srdci nepokoj, že tam chýba láska, radosť. Nemohla som sa radovať s kolegyňami, chýbala mi radosť. Mala som len hlúpe myšlienky o neschopnej organizácii, o hlúpostiach, ktoré ma rozčuľovali a vzali mi radosť a lásku. Služba bez lásky... nie je nič hodná pred Pánom. Chcem to zmeniť. Chcem nechať konať Boha. Nechám jeho, aby  menil. Mňa. Inak by to nešlo. Ja nič nezmením. Skúšala som to roky! Sama!

Môj vzťah k rodine

Rodina sú moji najbližší. Oni by mali najviac cítiť, že žijem s Pánom. Málokedy sa mi darí, šíriť radosť, povzbudenie, pokoj. Snažím sa o to už roky. Toľké pôsty..., zmena je však úbohá... Moje myšlienky, moje slová nemajú veľa spoločného  s tým, ako miluje Pán. V modlitbe áno. Ako sa viem povzniesť až k nebu... V živote nie... Moje vzťahy, moje kvety z Božej záhrady mi zvädli, trpia na nedostatok vody pozornosti a úcty, a nemajú slnko lásky, ktoré dáva kvitnúť pochopeniu, prijatiu, odpúšťaniu a zmiereniu sa v službe. Aj sem nechám vkročiť Pána. On vylieči, On dá radosť a lásku mojim vzťahom.

Môj vzťah k sebe

Ten trpí tiež. Pričasto sa umáram stresom, miesto aby som vo svetle Evanjelia zhodnotila, čo treba robiť inak, čo je treba meniť, čoho sa treba vzdať. bez toho nie je možné niečo meniť.

Mám málo modlitby, skutočnej, posilujúcej. Nemám na mysli dlhé hodiny "opakovania formuliek" modlitby. Mám však na mysli čas s Bohom. Často. Aj hodiny na kolenách pred Pánom. Moja modlitba musí mať hodnotu lásky. Nemôžem žiť z "lacnej" modlitby. Chcem dať Bohu poklad, zlato čistého srdca, myrhu myšlienok, drahocenný olej modlitby, ako Mária Magdaléna. Chcem pomazať jeho ruky, nohy a chcem zotrvávať pri Ňom..., počúvať, byť s Ním. Chcem čerpať z prameňa ŽIVOTA. Potrebujem HO. Nechám Pána, aby menil, čo treba. Aby to robil, ako On chce. On vie.

Môj vzťah k veciam

Mám veľa vecí... Musím veľa dávať. Nechcem budovať sýpky, netreba mi veľa k životu. Príliš som sa nechala nalákať tým, čo všetko "treba". Teraz viem. Idem konať. Aj moje podpory finančného rázu som si prehodnotila. Dávajte a dajú vám... Jednoduché. dám, čo mám. Chcem dať veľa, čo najviac. Vecí a seba. Lebo jedno súvisí s druhým.

Mám veľa darov. Mám ich pre iných. Sú pre službu. Málo som dávala, málo času iným, málo lásky iným. Všetko som zadržala pre seba.

Málo som dávala cudzím! Tým, ktorí nie sú mojou "rodinou"... mám však povinnosť aj voči nim... Pán je so mnou. Nechám jeho vstúpiť aj sem. Prosím ho, aby menil. Aby menil môj prístup k tejto oblasti. Aby som vedela byť darom pre iných, pre každého.

Boh mi dal mnoho darov. Vie, že ich potrebujem pre ľudí. Aby som mohla dávať radosť, aby som mohla žiť radosť Evanjelia.  Mnoho darov mi dáva Boh, každý deň nové, že ich nestačím počítať! Chcem ich dávať iným! Chcem obdarovávať iných, ako Boh obdarúva mňa! Ďakujem, Pane, za Tvoje dary!

 

Prišla som až sem s mojim zamyslením, či nemá brat niečo proti mne.

Je toho viac. Oveľa viac. Som v pôste. Obnova je nutná v každej oblasti. Krok za krokom. Teraz a každý deň.

Prosím Pána, aby šiel so mnou v každom vzťahu. Chcem niesť iným jeho dary. Prosím, aby jeho láska prežiarila všetko  všetko skrehnuté, aby On všetko oživil, čo mne hynie v rukách. Nechám Pána konať, aby On uzdravil moje vzťahy.

+

Pane, nie som hodný..., pozri, koľkí bratia! Pozri, koľko nedostatkov!

TY jediný mi môžeš pomôcť!

TVOJA LÁSKA môže všetko premeniť! Áno, chcem! Buď vôľa Tvoja! Ďakujem za pôst! Ďakujem, že si! Tvoja láska všetko vylieči, prinesie radosť a pokoj do mojich vzťahov. TY mi ukážeš, ako môžem žiť s ľuďmi, ktorých posielaš do môjho života, aby som im mohla dať Tvoju radosť a Tvoju lásku!

Kyrie Eleison!

Teraz idem k Pánovi. Idem s Ním. Nechám konať Jeho. On robí všetko nové. Chválim Boha a ďakujem, že mi odpúšťa stále znova. Chcem robiť, ako On! Chcem žiť s ním, a chcem mať vzťahy s ľuďmi, ktorých mi dáva On! Každý deň! Ďakujem za ľudí! Ďakujem Pane za ich rôznosť! Ďakujem aj za chyby a nedostatky, lebo ma upozornia na to, že ja nie som o nič lepšia. Sme ľudia a sme Tvoji. TY môžeš všetko! Ty nás urobíš darom jedného druhému. Ak budeme chcieť. Chcem, Pane!

Amen!

 

Ešte pár myšlienok

 

Práca ako vzťah k Bohu

Čokoľvek môžem konať s láskou k Bohu úplne inak ako bez nej... Keď niečo pripravujem,  volám Pána... Keď chcem niečo robiť, volám ho zas. S Ním je všetko iné, pokojné a bez stresu, Ak aj vzniká stres, zasa Ho volám, a prichádza Jeho pokoj.

Stretnutia s ľuďmi, ako láska k Bohu

Môžem stretávať ľudí s láskou Boha, alebo bez nej... Pocítim ten rozdiel ja aj oni... Volám Pána pred stretnutím, aby tam bol On, a dejú sa veci... Neverili by ste! Robím to vždy, keď idem do práce, často v aute na ceste, tam to ide veľmi dobre...

Dávanie s láskou k Bohu

Môžem dávať s láskou alebo bez nej. S láskou dostanem tisícnásobok späť... "Zrazu" príde ku mne radosť, nadšenie, alebo aj pokoj a miernosť... Krásne!

Volám Pána do mojich vzťahov.

Veľa vzťahov som si pokazila. Nevedela som, prečo nefungujú! Snažila som sa, ale nechápali mňa a ani ja ich. Dnes tiež nerozumiem všetkému a každému. Je to však oveľa iné. Hlbšie, obnoviteľné, ja hľadám spôsoby, hľadám možnosti. Nachádzam. S Ním. Nie vždy ale často.

Keď nesieme obetu pred oltár, nesiem tam spolu s ňou moje vzťahy, ľudí, s ktorými som v kontakte v práci a osobne. Nesiem tam aj moje projekty, záležitosti. Viem, že Pán vloží jeho lásku tam, kde chýba moja. Vždy to urobí, ak to chcem... Keď robím krátke spytovanie pred omšou, myslím na tých, s ktorými som niekde nevyšla na rovné a  dávam ich aj seba Bohu, aby On opravil a zmieril, kde sme my nemohli, nevedeli. On to robí rád. A vzťahy sa menia. Rastú a rozvíjajú sa. Postupne. Pekne. Nerozumiem, na čo som čakala! Moje vzťahy mohli byť už dávno iné!

Teším sa! Teším sa, lebo viem, komu som uverila! Viem, že On koná v mojom živote! Chválim a ďakujem Bohu!

heartMK

Počula som, že prvé, čo nám nepriateľ zničí, sú vzťahy.

Poviem k tomu: ak zničí vzťahy, zničil všetko!

Želám vám všetkým požehnanie z obradov Kvetnej nedele a požehnaný, milosťami naplnený  Veľký týždeň!