Blogs

« Back

Veľký týždeň

Veľký týždeň

Čo je jeho náplňou? Mám sa stiahnuť sa zo sveta? Uprostred sveta a predsa z iného sveta.

 

Žijem vo svete. Som človek, som žena.

Som súčasť sveta a žijem uprostred neho s ľuďmi, ktorí sú okolo mňa.

Mojím domovom je NEBO.

 

Mojou náplňou Veľkého týždňa je posvätenie času.

 

Nemôžem prestať robiť činnosti, nemôžem odísť na púšť. Moja púšť je tu, kde som. Mám ju v sebe.

Mám úlohy. Mám povinnosti. nemôžem nekonať. Robím aj teraz, vo veľkom týždni.

Chystám úpravu svojho prostredia, v ktotom žijem. Čistenie a príprava príbytku je ako príprava a čistenie srdca na Veľkonočné slávenie zmŕtvychvsatnia Pána.

Keďže žijem vo svete, ide jedno povedľa druhého. Príprava jedla, obstaranie nákupov, stretávanie ľudí a komunikácia s nimi, služby v zamestaní, domácnosť, rodina.

Nemôžem sa stiahnuť z toho, čo ma obklopuje, v čom žijem a čoho som súčasťou. Môžem to urobiť inak. Dať sebe i všetkému, čo tvorí môj život vo svete náplň. Môžem tak celý môj život obnoviť . Potom bude všetko v živote súčasťou  prípravy a obnovy. Potom bude všetko obnovené a plné Boha.

 

Veľký týždeň

Hlavná myšlienka pôstu je obnova života v Bohu.

Obnova života zahŕňa hodnotenie, návrat, ak som sa vzdialila, primknutie, ak som mala odstup. Patrí sem prehodnotenie terajšieho života, osobná modlitba, spoločné modlitby, účasť na slávení liturgie, dôkladné spytovanie svedomia, prehodnotenie toho, čo sa mi darilo, čo nie a ako to môžem zmeniť, čo treba robiť inak v osobnom živote i vo vzťahoch s Bohom, s ľuďmi.

Zamýšľam sa nad tým, ako môžem robiť veci lepšie, opravdivejšie a hlbšie než doteraz v spojení s Ním. Ako lepšie načúvať hlasu Ducha, ako nasledovať Jeho vedenie. Ako môžem dať Bohu môj život.

Ako sa zrieknuť "svojských" ciest, a ísť tou Jeho.

Ako sa zrieknuť vecí, činností, ktoré odvádzajú od Neho, ako priviesť iných k Nemu.

+

Čas prejde príliš rýchlo. Teraz je čas spásy. Som v Bohu. Som s Ním, idem s Ním.

Snažím sa prijať Božie vedenie, každý deň. Buď vôľa Tvoja - hovorím a prosím. Buď vôľa tvoja v mojom živote, chcem všetko, čo je, žiť s Tebou, Pane. nie ja - Ty.

Ak mám niečo meniť, budem počuť, zacítim v túžbe a modlím sa k Bohu, aby som to urobila.

Idem s Pánom, v tomto Veľkom týždni. On je so mnou stále, po celý život je tu. Chcem aj ja byť s ním. Často, kedykoľvek sa pozastavím v modlitbe, alebo zájdem na omšu.

Pozerám na jeho svet.

Modlím sa za jeho svet. Za ľudí, ktorí sú zverení mne. Prosím aj za tých, ktorí sú ďaleko odomňa, aj za tých, ktorí nepoznajú mňa a možno ani Boha nie. Chcem žiť môj život v Bohu, aby ho tak spoznal každý, kto ma stretne.

Jeden v odpustení, iný v spoločnom  nesení kríža, zasa iný v trpezlivom mlčaní, ďalší v hovorení. Je toľko možností, toľko príležitostí. Chcem ich všetky  uchopiť, aby som každému človeku dala z Božej lásky, ktorú mi daroval Boh. Prosím, aby moje srdce bolo veľké a hlboké, aby v ňom mal miesto každý, kto potrebuje pookriať alebo uľaviť svojej duši.

Prosím, aby som nikdy nemala "zavreté" dvere, aby som nikoho neprehliadla, neodmietla...

O to prosím.

Buď vôľa tvoja, Pane!

Amen!

heartMK

Comments
sign-in-to-add-comment
Posted on 3/26/13 8:47 AM.
Pripájam sa k slovám modlitby:
Chcem žiť môj život v Bohu, aby ho tak spoznal každý, kto ma stretne. Jeden v odpustení, iný v spoločnom nesení kríža, zasa iný v trpezlivom mlčaní, ďalší v hovorení. Je toľko možností, toľko príležitostí. Chcem ich všetky uchopiť, aby som každému človeku dala z Božej lásky, ktorú mi daroval Boh. Prosím, aby moje srdce bolo veľké a hlboké, aby v ňom mal miesto každý, kto potrebuje pookriať alebo uľaviť svojej duši.
Posted on 3/26/13 1:16 PM.