Blogs

« Back

Kríž Pána po zmŕtvychvstaní

Kríž Pána po zmŕtvychvstaní

To je náš veľký dar nedocenenej hodnoty.

Keď sa vracia všedný deň, keď sa veci zdajú ťažké, keď utrpenie neodchádza, mám v rukách kríž Pána. Keď sa mi po tvári slzy rinú, keď ľudia nechápu a zdá sa, že nenachádzam cestu von, držím v rukách kríž Pána. Objímam ho a bozkávam jeho rany na kríži, kde On dokončil svoj boj za mňa, za nás a ďakujem. Mám tento poklad a nedám si ho vziať. Je môj, Ježiš, môj Kráľ a jeho kríž, opora a sila mojej slabosti.                                                                                      

   Keď sa vo svete dejú veci, ktoré presahujú moje myslenie, keď si nechápaví dovoľujú ničiť diela v chrámoch - zničenie sôch a obrazov vandalmi v kostoloch vo Viedni, vypaľovanie kostolov mladistvými, nezamestnaní jednotlivci, ktorí si tak vylievajú zlosť na Boha a na svet a tak kričia bez slov a ukazujú svoju bezmocnosť... Keď je dovolené robiť karikatúry na obrazoch svätých, vytláčať hodnoty zo sveta a zo života človeka, ktorý sa stáva tovarom na predaj, a nikto na to nič nepovie... Pripomína mi to časy Ježišove... Je Boh a čo si ľudia k nemu dovolili!  A apoštoli chceli "zakročiť" ako my, a ukázať ničomníkom, že tak sa nedá, Ježiš ich naučil inému. Naučil ich aj nás veriť bez videnia toho, čo veríme a čo teraz ťažko rozumieme, naučil nás dúfať proti všetkým zmyslom tela, odolávať ľudskej zlobe, ktorá je bez hraníc, a naučil nás pokojne ísť proti prúdu všetkých nezmyslov sveta a nebáť sa ničoho a nikoho.

Môžu nám zničiť obrazy a rozmlátiť sochy, ale nás nerozmlátia. Môžu nám vziať krásu obrazov a poničiť ich nedôstojnými karikatúrami, my máme podobizeň Pána vyrytú naveky v našich srdciach... Nie, svet nám nemôže uškodiť ani nám nič nemôže vziať, veď všetko je naše! Možno vezme, akoby naoko ale nie skutočne. Lebo my vstávame z moci toho, ktorý je darca života. 

My vstávame a víťazíme s Kristom a ideme s ním. On nám dal všetko - dal seba - a dal nám večnú slávu, akú nikto nikdy nevidel. On sám utiera už teraz slzy na našej tvári a volá: "Len sa neboj a poď". Je s nami, je tu. Aj ja idem s Ním a On ma stále znova čaká tam, pri kríži a vedľa neho živý a nádherný v jeho sláve, tu mu spievam chvály a vďaky na jeho oslavu. On, Ježiš je môj Kráľ a ja som jeho. Mám terazv rukách jeho kríž, a nesiem ten môj, a nesiem ho rada, Ježiš je so mnou, môj milovaný Ježiš a ja som uvidela jeho slávu....

Ďakujem Ježiš!  

Teraz je NOVÝ DEŇ. Boh robí nové...

Teraz plačem nad tými, čo zahynuli v bani na následky nenásytnosti tých, ktorí chcú mať viac, chcú mať všetko (Soma, Turecko). Teraz plačem nad tými, čo si berú životva volia smrť, lebo pre nich niet miesta vo svete plnom lží a zloby ľudí.

Modlím sa , posievam bozkami kríž a rany môjho Spasiteľa... Hľadím k Nemu, hľadám Ježišovu tvár...

Teraz sa oddeľuje zrno od pliev (Johannes Hartl, Nemecko) a pravda sa ukazuje na každom kroku (nemožnosť klamať ešte viac, , všade kde je samá lož (podvody a korupcia u malých a veľkých)...

Teraz povstávame z prachu, Pán vedie svoj ľud, zástupy ľudí, obnovuje naše srdcia, obnovuje rodiny a  svet, rodí sa život...

Teraz máme silnú vieru, nádej nás nesie a zobúdza sa láska... Po celom svete rozlieha sa ich hlas, hlas chvál a vďaky nášmu Bohu.

Áno, prichádza Pán...  On hovorí: "Blažení plačúci, blažení ste, ak vás potupujú a zlé o vás hovoria" ... Hovorí aj: "Ja som" ... A: "Ja som Pán!"

Maranatha! Volám s prorokom: "Príď Ježišu!"

Amen.

Comments
sign-in-to-add-comment
Veľmi... veľmi sa mi to páči emoticon Chvála Pánu za tieto slová, Kristus sa v nich naozaj DOKONALE oslavuje emoticon Big like emoticon Kiež by Pán daroval takúto silnú vieru každému jednému z nás. Amen.
Posted on 5/18/14 9:57 PM.
Ďakujem Mário emoticon Vážim si tvoj pohľad aj koment emoticon a ďakujem za teba Bohu!
Posted on 5/18/14 10:14 PM in reply to Mário Révész.