Blogs

« Back

Poslovia Boha

Poslovia Boha

Myšlienka... Boží posol. Prichádza Boh, aby nás viedol k plnosti.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo to slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Ján 1,1;

Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič, z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Ján1,3-4;

Bol človek, ktorého poslal Boh, volala sa... Mária. Prišla ako svedok, vydať svedectvo o Svetle...podľa Jána 1, 6-7;

 

Na mojom počiatku bola láska, z ktorej som.

 

Myšlienka prichádza ako posol od Boha. Zamyslenie pomáha pozastaviť na okamih kolobeh života, pomyslieť na to, čo je vzácne a drahé, nadýchať sa krásy stvorenia. Tak zisťujem, čo je dôležité, čo je neodmysliteľne nutné, aby som bola sama sebou, aby som mala iba to, čo skutočne potrebujem, aby som žila plnosť života.

Zamyslenie odhalí aj to, čoho som účastná, privedie ma k voľbe, aby som sa rozhodla, čo chcem, potrebujem a mám mať. Ukáže mi aj to, čo nemám chcieť... ako nebyť tým, čím nie som od môjho počiatku a čím ani nemám byť. Pomôže mi zistiť, že sa nemusím "zúčastňovať" niečoho len tak, lebo tak ide prúd... Ukáže mi, čo je dobré krásne a hodnotné, dáva mi odvahu, chcieť to, nájsť to a za tým ísť.

BOHATSTVO, ktoré je podľa Písma prekážkou, nie sú len veci a hmotný majetok. Je to všetko, čo bráni stretnutiu sa s Ním. Je to aj množstvo vnemov, zážitkov diania, môjho i cudzieho, práca, okolnosti života a mnoho činností, ktoré treba hodnotiť. Sú ním aj moje chcenia, túžby, ktoré nemusia viesť  k rastu,sú tu moje tvrdohlavé odmietania cesty a státie na mieste.  Mnohé veci, hmotné aj nehmotné, sú tým bohatstvom, bránia vidieť srdcom...  Musím ichprehodnotiť,mnohé z nich rozdať, predať a zahodiť, dať ich von zo srdca, z mysle a z môjho osobného prostredia. Toto bohatstvo mi bráni vidieť,  cítiť a žiť plnosť života, pre ktorý som stvorená. Toto bohatstvo mi  bráni milovať...

Zamyslenie chce slúžiť. Nesie posolstvo. Posúva ma do stredu, kde je Boh, a moja ľudská podstata. Tam sa má uskutočniť stretnutie. Stretnutie dáva rast, Boh ma obohacuje darmi. Vedie ma k zmene. Objavujem, čo je nutné urobiť, chcem žiť môj život, nie ten, ktorý si myslím, že musím žiť.

Ak nájdem v srdci  "bohatstvá", moje aj tie, ktoré som nechcela mať, dám ich Bohu. Som preplnená dojmami, zážitkami, ľuďm, vecami a svetom, ktorý je okolo mňa a ktorého sa dotýkam mojou existenciou a mojou činnosťou.

Zbavujem sa „bohatstva“, chcem rásť k slobode, chcem stretať Boha a žiť  s Ním pre iných. Nič viac.

Chcem nájsť Božie  dary, chcem niesť plody, o ktorých hovorí Evanjelium. To všetko, čo mám teraz je iba "majetok", nie sú to plody. Plod je niečo, čo Boh zasial do môjho srdca ako semienko, ktoré padlo do zeme môjho myslenia a rozhodovania sa a začalo rásť. Toto  hľadám a chcem, aby rástlo a zrelo, to je moje poslanie. Najskôr je poslanie, ako malilinká rastlinka, ktorá odvážne prekonáva prekážky, aby rástla z Božej milosti, polievaná Božou žičlivosťou. Živí ju Boh vždy a stále, dáva jej všetko potrebné, aby mocnela a rástla.  Poslanie je živé ako rastlinka, musí rásť.  Boh sám ho chráni  a udržuje pri živote. On ho vložil do môjho srdca, a živí ho, aby dozrelo ako tá rastlinka, ktorá sa vyvíja v dospelú, zdravú  a krásnu rastlinu, aby raz, keď príde čas, moje poslanie vydalo kvet, a potom plod.

+

Ďakujem Bohu za dary. Ďakujem za myšlienky, za dar myslenia, ktoré pomáha žiť z Božích darov, ktorých je plnosť.

+

Som myšlienka Božia

 

Boh mi  posiela myšlienku...

Duch svätý odhaľuje moju cestu krok za krokom, ja načúvam. Boh odkrýva dary, ktoré mám pre môj rast. Odhaľuje mi krásu stvorenia, z ktorej chcem čerpať radosť, silu a tak nimi napĺňať život každý deň. Ukazuje mi aj moje bohatstvá. Viem, čo nechcem a čoho sa chcem vzdať. Chcem rozdať môj "majetok", veci fyzické aj veci vôbec, ktoré mi bránia stretnúť  Boha, aj človeka. Nechcem byť účastná žitia, ktoré nie je moje. Nechcem mať účasť na ničom, čo je lož. Rozhodla som sa žiť Pravdu a Pravda ma oslobodzuje deň čo deň.

Túžim nájsť moje poslanie, ktoré do mňa vložil Boh. Stretám Boha, On napĺňa moje srdce. On je plnosť všetkého. Dáva bez platenia a nemá nedostatok.

:o)

Chcem stretať teba a ľudí, chcem objaviť dary, ktoré do nás vložil Boh, aby sa  každý z  nás stával darom.

Chcem stretávať Boha i seba, chcem sa nechať osloviť myšlienkou Boha, ktorá vedie k zmene života.

Teším sa na tieto stretnutia!

Mám žiť v slobode, v radosti a v láske. Viem,že nájdem poklad a aj moje poslanie. .

+

Comments
sign-in-to-add-comment
Biblické BOHATSTVO nie sú len veci a hmotný majetok. Je to všetko, čo bráni stretnutiu sa s Ním. Je to aj množstvo vnemov, zážitkov diania, môjho i cudzieho, práca, okolnosti života a mnoho činností, ktoré treba hodnotiť. Sú ním aj moje chcenia, túžby, ktoré nevedú k rastu,sú tu tvrdohlavé odmietania cesty a státie na mieste. Mnohé veci, hmotné aj nehmotné, sú tým bohatstvom, bránia vidieť srdcom... Musím ich rozdať, predať a zahodiť, dať ich von zo srdca, z mysle a z môjho osobného prostredia. Toto bohatstvo mi bráni vidieť, cítiť a žiť plnosť života, pre ktorý som stvorená. Toto bohatstvo mi bráni milovať...

No prepáč......tak tomuto nerozumiem....Potom načo Slovo pre Život, načo čítania v kostole a ich výklad...????????????
Asi mi z tej choroby hrabe.
Posted on 8/29/13 9:03 PM.
Bohatstvo, ktoré Ježiš vytýkal mladíkovi... Upravím to, ak sa tomu nedá rozumieť... Mám na mysli moje hodnotenie toho, čo mne bráni žiť naplno. Nie je tam Slovo! je to negatívne bohatstvo..., priveľa niečoho, skôr osobného, nepatrí k tomu v žiadnom zmysle Slovo a jeho výklady v kostole...
Posted on 8/29/13 10:31 PM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Ešte raz: Ak je biblické Bohatstvo to, čo bráni stretnutiu sa s Ním, tak tomu nerozumiem.
Ako sa dá stretnúť s Ním bez Biblie? Iba nejakými vnútornými hlasmi, víziami, ktoré nemajú základ v Písme-Biblii-Božom zjavení?
Prosím vysvetliť.
Posted on 8/29/13 10:01 PM.
Opravila som tú vetu - BOHATSTVO, ktoré je podľa Písma prekážkou, to malo vyjadrovať... Nie, žiadne hlasy ani vízie... počutie zachytenie Jeho myšlienky, niektorej z tých mnohých,ktorá je ako tichý vánok a predsa ma osloví... vždy sa opieram o Slovo...z neho žijem, na ňom staviam, Slovo vedie aj moje myšlienky... vždy...
Bohatstvom je to všetko v tomto živote, čo som získala, dostala, odpozerala, prevzala od iných ale nie je to moje a nie je to pre mňa dobré..., niektoré z toho ani nechcem, je mi dané... alebo som si sama nemohla vybrať a musím to mať, osobné, aj vonkajšie... ale mnohé z toho môžem, ba aj musím ovplyvniť a zmeniť... na to, čo môžem a mám zmeniť, na to som myslela v tom odseku. Aby som našla Boha, nie bohatstvo seba, aby som mohla s Ním žiť a nie živoriť podľa mojich predstáv...,lebo nechcem niektoré veci meniť..., ktoré meniť mám... je to osobná úvaha... rozoznanie toho, čo ma spája s Bohom a čo ma vedie k nemu, čo mi dovolí rásť... a žiť, naplniť môj život podľa jeho plánu, ktorý má pre mňa od vekov...
Posted on 8/29/13 10:43 PM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
No, tak teraz je to perfektne pochopiteľné a môžeš moje hlúpe komentáre zotrieť....emoticon)))))))))))))))) ďakujem!
Posted on 8/30/13 1:06 AM in reply to Mária Künzl.