Blogs

Láska Boha a láska človeka

Boh nás - mňa, teba - každého - nekonečne miluje. Boh povedal, aby sme aj my tak konali. Ja - ty - my milujeme Boha. Ja ešte stále neviem milovať teba. Neviem milovať iných. Ty - miluješ ma? Chcem naučiť milovať od teba!
Read More About Láska Boha a láska človeka »

Online to he@ven

Odvaha Božích detí
Read More About Online to he@ven »

Hostina

Svätá omša je hostinou. Ježiš je Ženíchom. Chodia na ňu Ježišovi učeníci. Aj farizeji dnešných čias, aj zákonníci, králi, aj žobráci a chudobní - Ježišovi priatelia. Ako vtedy za Ježišovych čias, ktoré poznáme z Písma svätého. Sú aj iní, čo na hostinu nechodia. Všetci sú pozvaní. Ježiš však nikoho nenúti. Nikoho nasilu nevolá, ani sa nehnevá, že neprídu. On na nich stále čaká. Nikdy im neodmietne svoje pozvanie. Nikdy ich zo svojej hostiny nevylúči. Raz sa všetci stretneme.
Read More About Hostina »

Priateľ môj

Krásne oslovenie pre iného človeka, ktorému chcem dať moju lásku. Oslovenie vyjadrujúce blízkosť, dôvernosť. Pri tom oslovení cítim dotyk Boha.
Read More About Priateľ môj »

Bratská láska

Neviem si celkom vysvetliť, prečo musíme jeden druhého ponižovať a zhadzovať. To nás neučil náš Pán. On nás učil LÁSKE, porozumeniu, zhovievavosti, miernosti, porozumeniu, milosrdenstvu.... Plné Písmo je jeho učenia, príkladov, znamení. Máme jeden druhého budovať. Nie zhadzovať. Nikto nie je vyšší, než ten druhý, Nikto nemá právo vysmievať sa bratovi, ak ešte "neporozumel"...
Read More About Bratská láska »

Nežnosť Boha

Boh je starostlivý, milý, nežný a plný lásky. Boh je Otec, najlepší otec, akého by sme si vedeli predstaviť.
Read More About Nežnosť Boha »

Nedorozumenia

Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti... Ž 97 Tento príspevok je trocha iný. Je zamyslením sa nad negatívne nabitými komentármi.
Read More About Nedorozumenia »

S radosťou

Všedný život nie je vždy radostným. Môžeme na tom mnohé zmeniť. Je to naša voľba.
Read More About S radosťou »

Ježiš

Ježiš v Eucharistii je mojim najdrahším Priateľom.
Read More About Ježiš »

Keď plačú anjeli

"Či nájde Syn človeka lásku, keď sa raz vráti na svoju zem?"
Read More About Keď plačú anjeli »

Boh je Láska

Soľ bez chuti nie je nanič. Keď vychladne láska, niet nikoho, kto by povzbudil, podal ruku, aby človek pookrial, niet ničoho, čo by ho potešilo, keď mu je ťažko. Keď vychladne naša láska k Bohu, On nikdy neprestane hľadať človeka. Naopak, On pošle človeka, ktorý zapáli chladnúcu lásku. Boh je Láska.
Read More About Boh je Láska »

Dcéra Kráľa

Máme doma starý stôl, ktorý je už dlho súčasťou záhrady. Udržiavala som ho, starala som sa, aby bol čistý, keď sme v záhrade občas posedeli pri káve. Neskôr, nebol čas na čistenie stola, ani na posedenia v záhradke. Stôl vybledol, beh času a príroda mu dali iný výzor... je škaredý, fľakatý. Pokúšala som sa dostať ho do pôvodného stavu, nešlo to. Začala som čistiť a napadla ma myšlienka...
Read More About Dcéra Kráľa »

Novoročné požehnanie

Novoročné požehnanie 2012 Pán hovoril Mojžišovi takto: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im: Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj! Takto budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám.“ Kniha...
Read More About Novoročné požehnanie »
Showing 351 - 363 of 363 results.
Items per Page 50
of 8