Blogs

Entries with tag pokoj .

Radosť dnes

Radujme sa DNES, hovorí Pán. Radujme sa! Opakovane hovoria slová Písma. Radujem sa!!!
Read More About Radosť dnes »

Pokoj v srdci, nádej a dôvera

Áno, časy sú náročné. Kedy také neboli? Máme nádej, lebo nás vedie Boh.
Read More About Pokoj v srdci, nádej a dôvera »

Stráž svoje srdce

Aby v ňom nevyrástol horký koreň...
Read More About Stráž svoje srdce »

Pokoj a mier pre Sýriu

Modlitba, pôst, zmierenie.
Read More About Pokoj a mier pre Sýriu »

Modlitba za nepriateľov?

Výzva pápeža Františka na modlitbu a pôst pre Sýriu. Ježiš nás veľakrát nabáda, milovať nepriateľov. Ukázal nám životom, ako to robiť
Read More About Modlitba za nepriateľov? »

Svedectvo

Keď stratiť znamená získať...
Read More About Svedectvo »
Showing 6 results.
Items per Page 50
of 1