Blogs

Mať za vzor Ježiša

On - Ježiš - bol naj... človekom. Aké by bolo, keby sme hľadali vzor u tohto úžasného Človeka Ježiša?
Read More About Mať za vzor Ježiša »

Moja misia

Som len malé zrnko na tejto zemi... Mám poslanie.
Read More About Moja misia »

Hľadám, hľadáš, hľadáme

Hľadáme... Prácu, byt, človeka (priateľa, partnera), spoločenstvo, chceme mať dieťa, potrebujeme prostriedky pre život, potrebujeme čas na dôležité, chceme vidieť zmysel menších a väčších prekážok, kríz, trápení... Takmer všetci niečo hľadáme. Hľadáme riešenia, cesty, ľudí, spôsoby, neviem, čo všetko, aby sme mohli žiť svoj život. Hľadáme niečo - niekoho, čo sa nám - tebe, mne zdá, že nám chýba, zdá sa, ako keby sa to nedalo nájsť...
Read More About Hľadám, hľadáš, hľadáme »

DÁŽĎ

Požehnanie alebo...
Read More About DÁŽĎ »

S Duchom svätým

Kto je Duch svätý a ako ho môžeme spoznávať? Ako môžeme skutočne použiť v osobnom živote jeho moc, jeho pomoc a radu, o ktorých nám hovorí Ježiš?
Read More About S Duchom svätým »

Duch svätý a život

Každý deň je tu, On, tajomná Osobnosť Boha, Duch svätý, ktorého nám daroval Ježiš pri svojom odchode k Otcovi.
Read More About Duch svätý a život »

Radosť z Ježiša

Radosť z poznávania Ježiša je najkrajším darom kresťana.
Read More About Radosť z Ježiša »

Málo je úsmevu

Na tvári kresťanov. Sme v období radosti zo zmŕtvychvstania Ježiša, po radosti Veľkej noci niet ani chýru ani slychu...
Read More About Málo je úsmevu »

Nebojme sa!

Ježiš po svojom odchode k Otcovi mnohokrát stretol "svojich" apoštolov a ženy. Mnohokrát, pri každom zo stretnutí im zaželal pokoj a povedal im, aby sa nebáli.
Read More About Nebojme sa! »

Vedenie

Nie iba ľudia... Boh a ľudia sú odpoveďou na naše otázky.
Read More About Vedenie »

Nepozerajme preč od problémov!

Televízor, médiá, tlač... Spoločenstvo, ľud.
Read More About Nepozerajme preč od problémov! »

Prečo Ježiš plakal?

Božie Slovo hovorí o oživení mŕtvych. Hovorí o vzkriesení Lazára, a o tom, že Ježiš plakal.
Read More About Prečo Ježiš plakal? »

Ako by konal Ježiš dnes?

Ako dnes koná Boh? Inak, ako vtedy a predsa nie inak. Boh sa nemení. Boh, ktorý sa nám v súčasnej dobe "javí" ako "nový a úžasný", sa v skutočnosti zjavuje novým spôsobom... je k nám tak blízko, ako ešte nikdy nebol... Alebo? Mení sa pohľad a srdce človeka. Boh tvorí nové v nás. Nemení seba. Je Boh. Je večný, Je vtedy a je dnes. Je plnosť a dokonalosť, je všetko vo všetkom a nekonečne miluje človeka.
Read More About Ako by konal Ježiš dnes? »

Obrátenie

Stále znova sa obraciame k Bohu. Aj teraz.
Read More About Obrátenie »

Veriť Bohu!

Na mojej púšti stretám pokušenia... a stretám tu Boha! Niet miesta, kde nie je s nami Boh. Veci a udalosti života, osobná cesta k Bohu, púšť srdca v čase pôstneho obdobia. Je tu Boh.
Read More About Veriť Bohu! »

Obrátenie k Bohu

"Obráť sa" a ver Radostnej zvesti Evanjelia. + Slová pre mňa pri požehnaní na popolcovú stredu.
Read More About Obrátenie k Bohu »

Popolcová streda

Začiatok pôstneho obdobia liturgického roka 2014 a môj začiatok nového života
Read More About Popolcová streda »

Memory

1. Jánov list 4,7; 1. Jánov list 4, 12;
Read More About Memory »

Niečo o pravde

alebo skôr o múdrosti života.
Read More About Niečo o pravde »

Oslovili ma slová

jedného muža. Hovoril o Bohu a o jeho Slove. Je kresťan, katolík, charizmatik...
Read More About Oslovili ma slová »

Všimla som si

že ľudia, ktorí si plnia srdce Slovom, šíria radosť, pokoj, odvahu, lásku. Poznám takých. Učím sa, plniť si srdce a myseľ jeho Slovom.
Read More About Všimla som si »

MEMORY

Pamätanie si. Hra? Viac, než hra. Život. Obrázky, slová, SLOVO - BOH. ŽIVOT zo SLOVA. Život Slova v nás. Projekt.
Read More About MEMORY »

Skúšky

dôvery, skúšky viery
Read More About Skúšky »

Dieťa Ježiš

ako byť dieťaťom...
Read More About Dieťa Ježiš »

Taká obyčajná nedeľa

Jedna z mnohých, kedy som po nočnej službe bojovala so svojim "nižším ja" ako ho nazývajú psychológovia alebo so svojim "somárikom" ako ho nazval braček sv. František :o)
Read More About Taká obyčajná nedeľa »

So Slovom nie len v Advente

Biblický Advent je niečo úžasné. Poskytuje pevný základ a každý si môže vybrať z bohatej ponuky sprievodných doplnkov - hudbu alebo spevy. Milujem jeho Slovo...
Read More About So Slovom nie len v Advente »

Listy sú poslovia

napísal vo svojej knihe Henry Newman. To by sme mohli povedať dnes o mailoch. Tu je jeden z nich. Je k 3. Adventu pre dôvernú priateľku... Je pre tých, ktorých mám rada. Možno osloví aj vás.
Read More About Listy sú poslovia »

Predvianočné zamyslenie

V liturgii sledujeme príbehy starého zákona, ktoré nás vedú v adventnej dobe ku príprave srdca na príchod Pána. V tých slovách je pokoj a zároveň je tu triezve Slovo prorokov, ktorí v dávnych dobách očakávali Pána ako my dnes...
Read More About Predvianočné zamyslenie »

Deti píšu Ježiškovi

2.Adventný týždeň Po rorátoch, po stretnutí s milovaným Ježišom, som neodolala
Read More About Deti píšu Ježiškovi »

Advent 2013

1. Adventný týždeň Sme chudobní na lásku.... Preto prichádza k nám Boh. Prosím Boha za nás všetkých, aby v nás obnovil lásku.
Read More About Advent 2013 »

Objatie Boha

Keď sme chudobní na lásku, prichádza k nám Boh... Môj dar na začiatku adventu.
Read More About Objatie Boha »

Ešte jeden novembrový

Nedeľa Krista Kráľa ukončila obdobie cez rok a už kráčame k adventu 2013. Zasa sme o stupienok bližšie k Bohu, k sebe aj k blížnemu.
Read More About Ešte jeden novembrový »

Nové hračky pre dievčatká!?

Ako prvé vždy reagujú firmy... Začínajú sa meniť učebnice... Téma Gender teórie a hračky.
Read More About Nové hračky pre dievčatká!? »

Pozvánka

na medzinárodné stretnutie kresťanov Ste srdečne vítaní na Konferencii "MEHR 2014" - VIAC 2014 - viac Krista v našich životoch - Konferencia "Mehr 2014" a Johannes Hartl
Read More About Pozvánka »

Negatíva v našom živote

Život človeka je cesta k dokonalosti. Prichádzame bližšie k cieľu každý deň.
Read More About Negatíva v našom živote »

Radosť v novembri

Môžeme mať radosť bez konca.
Read More About Radosť v novembri »

Chcem ťa povzbudiť

Tento blog je pre tých, ktorí trpia...
Read More About Chcem ťa povzbudiť »

Odhalená identita

14 November 2013, 17:30, zdroj: http://www.kath.net/news/43708   Identita 'Vizionárky' zo stránky 'Varovanie' je odhalená Sama sa nazvala menom „Mária od Božieho Milosrdenstva“. V skutočnosti by sa malo jednať o írsku PR podnikateľku Mary Carberry. Dublin (kath.net/jg) + Identita "vizionárky" známej zo verejného blogu „Varovanie“ by mala byť odhalená. V...
Read More About Odhalená identita »

Obnov našu lásku

Jeden druhému vyprosujeme pomoc v bojoch a v chorobe. Prosme Pána o silu v trápení, úľavu v bolesti a oporu v súžení.
Read More About Obnov našu lásku »

Nie je problém

naučiť sa pár slov o svätých.
Read More About Nie je problém »

Ustavične sa radujme

"Ustavične sa radujte. A pri všetkom vzdávajte vďaky." (1Sol 5, 16-18)
Read More About Ustavične sa radujme »

Múdrejší

ustúpi... Možno ste počuli tú vetu ako deti.
Read More About Múdrejší »
Showing 1 - 50 of 363 results.
Items per Page 50
of 8