Blogs

Entries with tag svedectvo .

Mať za vzor Ježiša

On - Ježiš - bol naj... človekom. Aké by bolo, keby sme hľadali vzor u tohto úžasného Človeka Ježiša?
Read More About Mať za vzor Ježiša »

Vedenie

Nie iba ľudia... Boh a ľudia sú odpoveďou na naše otázky.
Read More About Vedenie »

Ako by konal Ježiš dnes?

Ako dnes koná Boh? Inak, ako vtedy a predsa nie inak. Boh sa nemení. Boh, ktorý sa nám v súčasnej dobe "javí" ako "nový a úžasný", sa v skutočnosti zjavuje novým spôsobom... je k nám tak blízko, ako ešte nikdy nebol... Alebo? Mení sa pohľad a srdce človeka. Boh tvorí nové v nás. Nemení seba. Je Boh. Je večný, Je vtedy a je dnes. Je plnosť a dokonalosť, je všetko vo všetkom a nekonečne miluje človeka.
Read More About Ako by konal Ježiš dnes? »

Popolcová streda

Začiatok pôstneho obdobia liturgického roka 2014 a môj začiatok nového života
Read More About Popolcová streda »

Oslovili ma slová

jedného muža. Hovoril o Bohu a o jeho Slove. Je kresťan, katolík, charizmatik...
Read More About Oslovili ma slová »

Všimla som si

že ľudia, ktorí si plnia srdce Slovom, šíria radosť, pokoj, odvahu, lásku. Poznám takých. Učím sa, plniť si srdce a myseľ jeho Slovom.
Read More About Všimla som si »

Skúšky

dôvery, skúšky viery
Read More About Skúšky »

Taká obyčajná nedeľa

Jedna z mnohých, kedy som po nočnej službe bojovala so svojim "nižším ja" ako ho nazývajú psychológovia alebo so svojim "somárikom" ako ho nazval braček sv. František :o)
Read More About Taká obyčajná nedeľa »

Objatie Boha

Keď sme chudobní na lásku, prichádza k nám Boh... Môj dar na začiatku adventu.
Read More About Objatie Boha »

Modli sa!

Odvážny príkaz... To povedala jedna žena inej, ktorá sa práve umárala v žiali nad sebou a nad svojim zbabraným životom.
Read More About Modli sa! »

Prečo

sme stratili dar rozumieť liturgii...
Read More About Prečo »
Showing 11 results.
Items per Page 50
of 1