« Back

VĎAKA PANE ZA KAŽDÝ KRÍŽ

VĎAKA PANE ZA KAŽDÝ KRÍŽ

Všetko čo sa pre nás môže javiť ako negatívne ešte nie je "konečná". Boh má s každým človekom a situáciou SVOJ ZÁMER a každá situácia so sebou môže priniesť aj SILU POŽEHNANIA, ktorá sa môže neskôr prejaviť, ak to Bohu dovolíme.

Ak by nám nikto neublížil, 
nepoznali by sme neskôr akú silu má ODPUSTENIE.
 
Ak by sme sami nikomu neublížili,
 nepoznali by sme neskôr akú silu a slobodu duše prináša PROSIŤ O ODPUSTENIE.
 
Ak by nebolo opustenie a samota, 
človek by nepoznal akú silu môže mať ÚTECHA.
 
Ak by nebolo sĺz, 
nemohli by sa prejaviť ani PRAVÉ PRIATEĽSTVÁ a ruky ľudí, ktoré slzy utierajú.
 
Ak by nebolo utrpenie z choroby, či inej bolesti,
neboli by ani MODLITBY NA KOLENÁCH.
 
Ak by sme nezažili pád na dno,
nepocítili by sme čo je to OBJAŤ SVOJ KRÍŽ.
 
Ak by sme neobjali svoj kríž,
nemohli by sme sa DOTKNÚŤ JEŽIŠOVHO KRÍŽA.
 
Ak by sme neprežili odmietnutie,
nepoznali by sme pravú lásku, LÁSKU ZALOŽENÚ NA ROZHODNUTÍ,
ktorá miluje aj tých, čo nás nenávidia.
 
Ak by sme nemali žiadne problémy, ťažkosti,
neboli by sme možno tak DUCHOVNE AKTÍVNI
 
Ak by nebolo našich chýb, zlyhaní a pádov,
neexistovalo by ani OBRÁTENIE
 
Ak by nebol starý život, 
nebol by ani NOVÝ ČLOVEK
 
 
"Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia, lebo ktorých prepdoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi"
(List Rimanom 8, 28-29)
 
Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt nedohasí, kým nedopomôže právu k víťazstvu.