« Back

Proste a bude Vám dané

V našich modlitbách prosíme nášho Pána o rôzne veci: o zdravie, lásku, šťastie, ale aj o konkrétne veci ako je úspech pri pohovore do novej práce alebo na skúške, ale aj na porade, v práci alebo o to, aby sme o prácu neprišli a náš Pán nám to všetko splní a my si myslíme, že potom už budeme šťastní.

Chvíľu sa tešíme z úspechu a mnohí z nás sa aj zabudnú poďakovať Bohu za to šťastie, ale potom nečakane prídu nezdary, prehry, zranenia, problémy a zlyhania, ale aj pochybnosti, krivdy, hnev, strach, neschopnosť odpúšťať a my si to ani nevšimneme, nevenujeme tomu pozornosť alebo to prehliadame a snažíme sa tomu vyhnúť, lebo je nám to nepríjemné. A už tobôž sa nemodlíme za to, aby nás Boh zbavil týchto zlých vecí a pocitov.

 

Ako potom má náš Pán vedieť, že si s nezdarmi, nedôverou a pochybnosťami nevieme rady a nevieme sa ich zbaviť, keď mu to nepovieme? Keď mu nepovieme, že sa chceme zbaviť hnevu, krivdy, strachu, nenávisti a iných zlých pocitov a neprosíme Ho o to, aby nám s tým pomohol . My sa síce ďalej modlime za to, aby sa nám darilo, aby sme boli šťastní, aby nás šéf pochválil v práci, alebo aby nás partner miloval, ale prečo sa nemodlíme za to, aby nás Boh zbavil zlých pocitov z nezdaru, pocitu pochybnosti, nedôvery a iných slabosti, ktoré diabol ľstivo využíva na to, aby nás ovládal a tým nás dostával do problémov a oddiaľoval nás od Boha? Veď práve vtedy musíme byť v strehu a zbavovať sa zlých pocitov, aby nás diabol nemohol cez zlé pocity ovládať. Sami sa zlých pocitov nedokážeme zbaviť, sme hriešni a preto musíme o to prosiť Boha.

 

Tiež si nenechávajme tieto modlitby na večer, lebo potom už ani sami nevieme, ako vyzeral nepríjemný pocit, cez ktorý nás diabol chcel počas dňa ovládať a ktorý nás trápil, tobôž, keď ich bolo za deň viac. A môže sa stať, že na to aj zabudneme, lebo nás to už nebude večer trápiť a diabol si zapamätá, kde máme slabiny a nabudúce udrie nečakane znovu a ešte silnejšie a vyžije práve tieto zlé pocity ako je krivda, hnev, strach, nenávisť, aby nám ublížil ešte viac. Modliť sa za odstránenie zlého pocitu musíme vtedy, keď ho pociťujeme, aby sme vedeli Bohu ukázať, aký pocit nás trápi. Neskôr ho popísať nedokážeme.

 

Boh nám s tým celým pomôže a dokonca urobí za nás aj ďalšie veci, aby nám vyriešil celý problém a ochránil nás pred diablom. Potom už budeme určite šťastní.

 

Vďaka Bože, že si mi dal múdrosť napísať tieto riadky a pomohol mi naformulovať myšlienky tak, aby to ľudia pochopili.

 

Next

whole-profile

Peter belongs-to:

Friends

December 2
Peter Bálint wrote a new blog entry, Proste a bude Vám dané.
1:04 PM
November 28
Peter Bálint wrote a new blog entry, Prečo sa stále hádame?.
5:13 PM
November 13
Peter Bálint wrote a new blog entry, Buďme v neustálom spojení s Bohom.
12:20 PM
February 6
Peter Bálint wrote a new blog entry, Ako bojovať proti diablovi.
12:34 AM
September 6
Peter Bálint wrote a new blog entry, Krivda.
11:07 AM
November 10
Peter Bálint wrote a new blog entry, Najdôležitejší moment našej viery.
11:22 AM
October 22
Peter Bálint wrote a new blog entry, Sme silní veriaci?.
11:23 PM
August 11
Peter Bálint wrote a new blog entry, Ale zbav nás zlého....
12:23 AM
April 7
10:57 PM
Peter Bálint wrote a new blog entry, Ako odpúšťať.
1:11 PM
Subscribe to Peter Bálint's activities. (Opens New Window)