Blogy (Aktívny Advent 2015)

Adventný čas 24. december - Ježiš, najväčší dar

Jn 1,1-14 , Lk 2,6-21 Už je to tu. Ježiš - najväčší dar . Čo viac dodať?  Želám vám všetkým radostné a požehnané Vianoce. Nech sa Ježiš narodí aj vo vašich srdciach a vo vašich rodinách. A aby ste vždy vedeli, že Ten najväčší dar - Boh - Emanuel - Boh s nami - je stále pri vás. Dáva sa vám stále. Nech už sa vo vašom živote deje čokoľvek.  Téma...
Read More About Adventný čas 24. december - Ježiš, najväčší dar »

Adventný čas 23. december - Jozef a Mária

Lk 2,1-5 Tento príbeh si čítame každý rok. A každý rok nám cezeň Boh niečo hovorí. A väčšinou vždy niečo iné.  Dnes moju pozornosť pritiahol názov krajiny: "... Sýriu spravoval Kvirínius."  Jozef s Máriou putovali. Tentoraz preto, aby splnili rozkaz cisára. Neskôr budú musieť utekať do cudzej krajiny (Egypta), pretože im pôjde o život. Prvé Vianoce, to nebola...
Read More About Adventný čas 23. december - Jozef a Mária »

Adventný čas 22. december - Jozef

Mt 1,18-25 Jozef bol muž spravodlivý. Ale nechcel Máriu vystaviť potupe. Premýšľal vo svojom srdci, čo by mal spraviť. Nechcel sa previniť voči láske (k Márii), ani poslušnosti (k Bohu). Neriešiteľná situácia, možno aj pocit zrady... Nakoniec Jozef dostal pokyn. Vo sne. Nebolo to jediný raz, keď k nemu hovorí Pán vo sne, aj neskôr anjel vystríha Jozefa, aby hneď utiekli s...
Read More About Adventný čas 22. december - Jozef »

Adventný čas 21. december - Anjel Gabriel

Lk 1,26-38 Anjel Pána zvestoval Panne Márii,  a ona počala z Ducha Svätého.  Zdravas, Mária, milosti plná. Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych. Teraz i v hodinu smrti našej. Amen.  "Hľa, služobnica Pána,  nech sa mi stane podľa slova...
Read More About Adventný čas 21. december - Anjel Gabriel »

Adventný čas 20. december - Ján Krstiteľ

Mk 1,1-8 , Mt 3,1-6 Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi! Vyrovnajte mu chodníky. Obráťte sa, očistite sa od hriechu a prijmite Spasiteľa! Hľa, už prichádza!  Počas adventu sa pripravujeme nielen na oslavu toho, čo sa stalo pred 2000 rokmi, keď sa narodilo dieťa Ježiš. Pripravujeme sa aj na to, čo ešte len má prísť. Na príchod Pána do nášho vlastného...
Read More About Adventný čas 20. december - Ján Krstiteľ »
Showing 1 - 5 of 26 results.
Items per Page 5
of 6

Web Content Display

Aktívny advent 2015

Každý deň, po celý advent, pribudne na tejto podstránke nová téma.
Postupne si budeme čítať z dejín spásy (Starý Zákon) - od stvorenia sveta až po príchod Spasiteľa na svet.

Každý deň iný príbeh.
Každý deň téma na vďačnosť.
Každý deň nejaká (malá) praktická úloha.
Aby sme boli pripravení.
Aby sme nezabudli.
V zhone dní... 

Web Content Display

Pridajte sa k nám na Facebooku

Uzavretá skupina: 
cesta vďačnosti

Spoločne ďakujeme každý deň