Blog

Ako si vybrať životného partnera – rozhovor s Kate McKeyovou

Hm, kto má na túto otázku spoľahlivú všeobsiahlu odpoveď? Celé dejiny partnerských vzťahov ju riešia... a zrejme si ju každý pár, resp. každý jednotlivec v ňom musí zodpovedať sám. Alebo nie... – ľudia si často vyberajú tak, že to ani „výber“ vlastne nie je: dajú sa opantať druhou osobu, alebo predstavou o nej, podľahnú čaru príťažlivosti a potom sa už len akoby „vezú“ po prúde, kam ich to akosi samo vedie, bez hlbšej úvahy, serióznejšieho rozhodovania a zodpovednosti, ktorá by z toho mala vyplývať. Našťastie, sú aj takí, ktorí k tomu pristupujú vážne, vždy boli a verím, že aj vždy budú. Ale nápadne veľké množstvo rozbitých vzťahov, rozvedených manželstiev a zlomených sŕdc i životov napovedá, že máme v tejto otázke, naša generácia, vážnejší problém.
Read More About Ako si vybrať životného partnera – rozhovor s Kate McKeyovou »

Som empatický?

Empatia je vlastnosť človeka, ktorá patrí medzi tie najpozitívnejšie, najvyhľadávanejšie - po ktorých túžime najviac, ale zároveň sa nad ňou často až tak veľmi nezamýšľame. Takže na uvedenú otázku väčšina z nás spontánne odpovedá "áno" a ak by nás niekto charakterizoval ako "málo empatických" alebo dokonca "neempatických", cítili by sme sa nepríjemne, ba dokonca azda aj urazene. Vrátane mňa, aspoň do dnes.
Read More About Som empatický? »

Bozk, ktorý zrádza

Ponúkam svoju meditáciu pred jedným z Caravaggiových obrazov, na aktuálnu tému. Volá sa "Zajatie Krista" a nachádza sa v Írskej národnej galérii v Dubline.
Read More About Bozk, ktorý zrádza »

Radiť či neradiť? Rozhovor s Richardom z Texasu

Na túto tému koluje veľa rôznych výrokov, zrejme aj múdrych. Nemali by sme niekomu radiť, kým sme „neprešli míľu v jeho mokasínach“, „najlepším odborníkom na seba si je každý sám“, treba si „zamiesť najprv pred svojím prahom“ atď. Všeobecne sa zdá, že by sme si mali jeden druhého len vypočuť a „dobrá rada nad zlato“ sa už akosi ...nenosí.
Read More About Radiť či neradiť? Rozhovor s Richardom z Texasu »

„Na zdravie!“ – „Dobrú chuť!“

Máme to my, Slováci, v našom jazyku občas poriadne popletené! (Časovanie slovesa "vedieť" - ja viem, ty vieš..., a slovesa "viesť" - ja vediem, ty vedieš..., to je len jeden z najkrikľavejších príkladov, ktorý pokladám priam za podraz na cudzincov.) Ale nejde mi teraz o gramatiku. Skôr o zaužívaný spôsob vyjadrenia niečoho, čo by v skutočnosti malo byť asi celkom inak, ba celkom naopak.
Read More About „Na zdravie!“ – „Dobrú chuť!“ »

Hodnota "áno" pre kvalitu vlastného života - rozhovor s Carlom Allanom

Na seminároch, ktoré vediem, sa usilujem svojich poslucháčov viesť k porozumeniu a dávam im aj nejaké „žiteľné“ rady, ako sa starať o svoje zdravie holisticky – teda o telesné, duševné aj duchovné, vo vzájomnej harmónii a prepojení. Pri téme duševného zdravia (kde vždy myslím na môjho drahého brata, ktorý bol na Slovensku priekopníkom tejto témy, ale už dvadsať rokov tu... chýba) zdôrazňujem – podobne ako pri obidvoch ostatných – potrebu prečistenia a dobrej výživy, v tomto prípade pre svoju myseľ. To, čo ju veľmi „znečisťuje“ a následne priam paralyzuje, sú negatívne myšlienky a postoje. Je to ako keď sa čistička odpadových vôd ...zanesie. Negatívne zmýšľajúci človek sa stane negatívnym človekom. A to je choroba s veľmi zlou prognózou. Ak sa nám podarí očistiť sa od týchto myšlienok a postojov, je to veľká vec. Ale myseľ nemôže ostať prázdna! Preto je nutné zároveň ju naplniť skutočnou alternatívou, teda dopriať jej „zdravú výživu“ vo forme pozitívnych myšlienok, ktoré nám pomáhajú vytvoriť si pozitívne postoje, pozitívny pohľad na život a prístup... a urobia z nás pozitívnych ľudí.
Read More About Hodnota "áno" pre kvalitu vlastného života - rozhovor s Carlom Allanom »

"Chcete si založiť rodinu..."

„Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží...?“ Podobne, ako pri každom rozhodnutí, aj v tomto prípade nestačí len odpovedať svorne „Áno“, samozrejme, po dobrom rozmyslení a zodpovednom rozhodnutí, ale treba pre to aj niečo urobiť.
Read More About "Chcete si založiť rodinu..." »

Aj myslenia môže byť priveľa

Schopnosť myslieť náš robí ľuďmi. Schopnosť premyslieť si (skôr než niečo vykonáme) nás robí rozumnými ľuďmi. Asi netreba príliš zdôrazňovať túto potrebu. Nemali by sme konať impulzívne, bez rozmýšľania. Je to síce spontánne, ale ...riskantné. Bez rozmyslenia podliehame aktuálnym emóciám, náladám. A to býva často zradné – takto sme totiž schopní urobiť aj veci, ktoré by sme inak neurobili a neskôr ich ľutujeme. (Preto sa mi, napríklad, ani nepáči, keď sa v nejakej ankete – ktorá chce byť seriózna – pýtajú, „čo vám prvé napadne...?“ Pokiaľ výskum nie je zameraný len na moje inštinkty či podvedomie, tak to nepokladám za výpovedné o tom, čo si na danú tému naozaj myslím.) Ak by som chcel napísať len toto, neoberal by som cteného čitateľa o drahocenný čas.
Read More About Aj myslenia môže byť priveľa »

"Liečiť" (liek) - "uzdravovať" (zdravie)

Vyzerá to celkom jasne: obidva pojmy by mohli znamenať to isté – ten druhý pojem hovorí o cieli, prvý o tom, čo je cestou k nemu. Želateľným stavom človeka, ktorý je chorý, je „vyliečiť sa“ – „vyzdravieť“. (Napr. v angličtine majú obidva pojmy ten istý koreň: „to heal“ – liečiť, „health“ – „zdravie“.)
Read More About "Liečiť" (liek) - "uzdravovať" (zdravie) »

Prečo a ako "sa spoľahnúť" na niekoho

Slovo „spoľahnúť sa“ je takmer synonymom dôvery. Má však aj veľmi peknú etymológiu: pochádza totiž zo spojenia slov „spolu ľahnúť“. Nemyslí sa to v pohlavnom zmysle (to vyjadruje iné slovo: súlož – súložiť). V akom teda?
Read More About Prečo a ako "sa spoľahnúť" na niekoho »

Bohatý

Zrejme ste už počuli, resp. hlavne asi videli (napr. na FB), že slovo „bohatý“ znamená vlastne doslova „Boh-a-ty“. Je to sympatické. Teda, bolo by. Avšak, v slovenčine sa slová takto netvoria. Takže tak to nie je.
Read More About Bohatý »

Večnosť versus časnosť

Téma, ktorá zamestnáva mysle ľudí už tisícročia, najmä v spojení s vierou v Boha. Na druhej strane, naša „časnosť“ – výraz, ktorý používame málo, lebo ...veď načo? Všetko, čo poznáme, prebieha v čase (a priestore), je zbytočné to zdôrazňovať. Čas a priestor sú podstatné vlastnosti hmoty. Zaujímavé to začína byť vtedy, keď si uvedomíme, že podľa kresťanskej viery Boh je duch, takže sa naňho nevzťahujú kategórie hmoty a hovoríme, že žije „vo večnosti“, resp. „je večný“.
Read More About Večnosť versus časnosť »

Nenahraditeľný (aj) v seniorskom veku – rozhovor s Benom Whittakerom

Keď som bol v roku 1987 v USA, v Detroite ma náš známy Steve vzal do veľkého obchodného centra. Steve bol milý, sedemdesiatročný, postavou typický americký dôchodca. Zaujalo ma, že prechádzajúc po chodbách centra sa niekoľkokrát pristavil pri predavačkách, veľmi milo sa im prihovoril, prehodil s nimi pár slov a šli sme zas ďalej. Ony reagovali naňho ako na milého starého pána a s úsmevom sa s ním chvíľku porozprávali. Na konci mi to vysvetlil: „Vieš, tieto ženy majú neuveriteľne nudnú a monotónnu prácu. Chcel som ich trochu rozveseliť.“ Vtedy som si povedal: keď raz budem starý, chcem byť ako on!
Read More About Nenahraditeľný (aj) v seniorskom veku – rozhovor s Benom Whittakerom »

Stretnutie s Bohom uschopňuje stať sa darom – rozhovor s Mackenziem Phillipsom

Tieto Vianoce som sa trochu viac zamyslel nad tým, ako ich prežívať - čo si z ich slávenia vziať. Napadlo mi, že Boh sa stal darom... a my sa každoročne usilujeme stretnúť s ním, aby sme sa aj my STALI DAROM.
Read More About Stretnutie s Bohom uschopňuje stať sa darom – rozhovor s Mackenziem Phillipsom »

Sila všednosti – sila pre všednosť. Rozhovor s Micekym Gordonom

Čo dokáže všednosť? Prvé, čo asi nám viacerým napadne, je možno toto: zabiť výnimočné udalosti. Prvýkrát je niečo úžasné, ale postupne, ako sa to opakuje, to „zovšednie“... a už to akosi nie je ono. Alebo zažijete niečo výnimočné, ale postupom času to akoby prekryje všednosť bežných dní... a ten zážitok kedysi – povieme – „už ani nie je pravda“. Je to hrozné, že to tak je, ale akokoľvek je to hrozné, je to tak. Nevyhnutne?
Read More About Sila všednosti – sila pre všednosť. Rozhovor s Micekym Gordonom »

Minulosť – Prítomnosť – Budúcnosť vs. „Carpe diem“. Rozhovor s Marthym McFlyom

Hovorí sa, že minulosť je už za nami a nemá zmysel sa k nej vracať, a budúcnosť je zas pred nami a nevieme, čo nám chystá – takže treba žiť naplno v prítomnosti. Je to určite pravda. Ale nie celá.
Read More About Minulosť – Prítomnosť – Budúcnosť vs. „Carpe diem“. Rozhovor s Marthym McFlyom »

Moje veľké rozhovory

Pred pár rokmi mi napadla taká myšlienka - urobiť fiktívny rozhovor s postavou z filmu, ktorý som mal veľmi dôkladne napozeraný, takže som mal pocit, že tú postavu naozaj dobre poznám.
Read More About Moje veľké rozhovory »

Objatie ako odkaz od Boha, i od seba

Ob-jať niekoho, pri-vinúť si ho k sebe, je tým najvýrečnejším gestom prijatia, a teda lásky. Ba, povedal by som ešte viac – je to zjavenie Božej lásky v telesnej podobe.
Read More About Objatie ako odkaz od Boha, i od seba »

Terezka - Učiteľka

Pred pár dňami to bolo presne 150 rokov, čo sa 2. januára 1876 narodila Terézia Martinová, známa dnes ako svätá Terezka (Francúzi nepoužívajú zdrobneniny, takže "petit Therese" - malá, ako dieťa, podmienka na porozumenie Božieho kráľovstva...). Postrehol to niekto?
Read More About Terezka - Učiteľka »

Za Benediktom XVI. - Prečo láska-nádej-viera?

Včera sme sa rozlúčili s pápežom, ktorého opäť môžeme zaradiť do kategórie "mimoriadnych osobností", spolu s jeho predchodcami z dvadsiateho storočia. Je to veľký Boží dar - nebolo to v dejinách Cirkvi vždy tak. Mal som s týmto pápežom osobitný vzťah a duchovný dialóg-na-diaľku. Možno si táto chvíľa zaslúži, aby som sa o niečo z neho podelil.
Read More About Za Benediktom XVI. - Prečo láska-nádej-viera? »

Návrat márnotratného blogera

Tu som si zamiloval blogovanie a páčila sa mi aj spätná väzba od slušných, prajných ľudí. Ale zachcelo sa mi vziať si dedičstvo a vybrať sa do sveta. Hľadal som šťastie po rôznych doménach..., ale nenašiel som. Ostal som sám, so svojimi textami, ktoré ...našiel len ten, kto už vedel, kde ich má hľadať a chcel to... Preto sa vraciam a úprimne prosím len o pozornosť nádenníka. ;-)
Read More About Návrat márnotratného blogera »

Byť sám/sama sebou

Do manželstva vstupujú dve slobodné osoby, to znamená, že je to rozhodnutie, ktoré musí byť dobrovoľné. Ale znamená to aj, že každá z nich je sama sebou a ako taká sa otvára prijatiu zo strany partnera, respektíve prijíma dar jeho osoby. Byť sám sebou, a zároveň „vo vzťahu“, to nie je celkom jednoduché – ani na pochopenie, ani na uskutočnenie. Nehovoríme, že keď je niekto vo vzťahu, už nie je „slobodný“? Máme to chápať tak, že po svadbe končí sloboda? No, nie je ona zároveň podstatnou črtou našej dôstojnosti? O ňu by sme asi nemali v manželstve prichádzať... Ak je niekto, kto vie, čo je to mať problémy s vlastnou identitou v súvislosti s rozhodovaním sa pre manželstvo, tak je to pani Maggie Carpenterová – Grahamová. Dovolil som si nahliadnuť do jej nezvyčajného príbehu a poprosiť ju o pomoc s týmito ťažkými otázkami, formou fiktívneho rozhovoru.
Read More About Byť sám/sama sebou »

Nové podobenstvo o márnotratnom synovi. Alebo: Apropo argumenty „za“ a „proti“ svätému prijímaniu pre rozvedených a znovuzosobášených

V nijakom prípade si nedovoľujem meniť Evanjelium. Len som si dovolil poslúžiť známym Ježišovým podobenstvom a mierne ho upraviť, aby som sa zamyslel nad aktuálnou a veľmi ostro diskutovanou témou.
Read More About Nové podobenstvo o márnotratnom synovi. Alebo: Apropo argumenty „za“ a „proti“ svätému prijímaniu pre rozvedených a znovuzosobášených »

Kto je budúcnosťou spoločnosti: deti či starí?

Na tohtoročnom Svetovom stretnutí rodín v Dubline povedal pápež František vetu, ktorá je dosť prekvapujúca: „Spoločnosť, ktorá si neváži starých rodičov, je spoločnosťou bez budúcnosti.“ Dosiaľ sme počúvali, aj z úst pápežov, vrátane Františka, že „spoločnosť bez detí je spoločnosťou bez budúcnosti“. Tak ako to je – neprotirečí si?
Read More About Kto je budúcnosťou spoločnosti: deti či starí? »

Kto čo kričal - a čo my dnes s tým máme

Udivuje ma, ako kazatelia takmer výlučne identifikujú zástup ľudí, ktorí Ježišovi kričali „Hosanna“ na Kvetnú nedeľu, so zástupom ľudí, ktorí kričali „Ukrižuj ho!“ na Veľký piatok – a rozvíjajú tému totálneho „prevrátenia kabátov“, zmeny priam o 180 stupňov a povrchnosti toho nedeľného nadšenia. Ale odkiaľ vieme, že to bolí tí istí?
Read More About Kto čo kričal - a čo my dnes s tým máme »

Za kňazov...

Príliš veľa kňazov, v rôznom veku a dĺžke kňazstva, odchádza. Nemalo by nám to byť ľahostajné.
Read More About Za kňazov... »

Valentín vs. Národný týždeň manželstva?

Načo? Tieto sviatky nejdú proti sebe, najmä ak máme na mysli svätého Valentína.
Read More About Valentín vs. Národný týždeň manželstva? »

Ako si vytvoriť názor na prezidenta USA?

Prezident Spojených štátov amerických, pán Donald Trump, je typickým príkladom „kontroverzného politika“. Pritom ona kontroverznosť nespočíva len v tom, že spoločnosť je rozdelená v jeho hodnotení a jednotlivé skupiny sú priam vyhrotené v protichodných postojoch voči jeho osobe, názorom a rozhodnutiam, ale aj v tom, že – ako sa zdá – aj on sám v niektorých svojich postojoch akoby nebol konzistentný, jednotlivé hodnoty, ktoré presadzuje, neaplikuje rovnakou mierou vo všetkých situáciách.
Read More About Ako si vytvoriť názor na prezidenta USA? »

Výnimočné priateľstvo s maliarom a jeho dielom

Zoznámil som sa s mladým, veľmi zaujímavým človekom, maliarom. Už dávnejšie som o ňom vedel, ale v ostatnom čase som ho spoznal bližšie, poodhalil som, čo sa ukrýva za jeho prchkou povahou a trochu dlhšie a intenzívnejšie som sa zapozeral aj do jeho diela...,takže môžem skutočne hovoriť o priateľstve s ním a toto priateľstvo je pre mňa mimoriadne obohacujúce. Či aj preňho, to neviem celkom posúdiť. Volá sa Michelangelo Merisi, pochádza z Lombardie (severné Taliansko) a hovorí si Caravaggio.
Read More About Výnimočné priateľstvo s maliarom a jeho dielom »

Kto bude učiť loviť ryby?

Existuje nórske príslovie, veľmi dobre známe aj v našich končinách, podľa ktorého „skôr než dať ľuďom ryby, je lepšie naučiť ich loviť ryby“. Ak sa nemýlim, naprieč celým spektrom našej spoločnosti panuje zhoda, že je to rozumné príslovie. (Možno by sa dalo upresniť, že pokiaľ niekto naozaj zomiera od hladu, vtedy treba operatívne zasiahnuť a nakŕmiť ho, a pokiaľ má vekové či zdravotné ťažkosti pri lovení, treba mu pomôcť..., ale inak je cesta, ktorú odporúča príslovie, zrejme tá správna.) Ak je tak, potom byť učiteľom je pre spoločnosť tá najdôležitejšia verejná funkcia, to najvýznamnejšie povolanie, tá najprínosnejšia služba. Stačí túto myšlienku doviesť do dôsledkov a pochopíme, že zárobok učiteľov by mal byť nie na úrovni priemernej mzdy, ani nie na úrovni 1,6-násobku priemernej mzdy, ale najvyšší v celej verejnej službe.
Read More About Kto bude učiť loviť ryby? »
Showing 1 - 30 of 91 results.
Items per Page 30
of 4