Blogy

« Back

Paralely

Techniké a zdravotnícke "preventívne opatrenia"

Kedysi som prednášal na vedeckej konferencii v Pieštanoch. Môj prispevok som nazval „Havaria konštrukcie – experiment v reálnych podmienkach stavby“.

V tom prispevku som na základe havárie jednej významnej stavby analyzoval správanie sa niektorých nosných prvkov pri ich preťažení nad medzu ich únosnosti až po ich deštrukciu. Bolo veľmi poučné mať prístup k informáciám o tej havarii a teda mať moznosť porušene konštrukcie takto analyzovat.

V suvislosti s tým by som rád poukázal na dnešny problém Corona vírusu a jeho šireniu vo svete. Napriek tomu, že je to tragické, môže to byt velmi poučné. Tie iste zákonitosti, ktoré platia pri šírení tohto vírusu, platia aj pri širení akejkoľvek inej infekčnej choroby. Opatrenia, ktoré sa zaviedli, na zabránenie tejto pandémie, aby neprenikla do tých oblastí, kde ešte neprenikla, sú teda učinné aj v pripade každej inej infekčnej choroby. Ide o princíp zabrániť kontaktu neinfikovaných osob s infikovanými osobami. Nakolľko však nie je celkom možné spoľahlivo zistiť, ktorá osoba je a ktorá osoba nie je infikovaná, je správne, že sa prijali také opatrenia, ktoré obmedzuju vzajomný kontakt všetkych osôb - vo všeobecnosti, bez ohladu na to, či sú, alebo nie sú infikované.

Zoberme si napríklad venerické choroby, (nakoľko ide o choroby spravidla utajované), naozaj je tažko s istotou predpokladať, kto je a kto nie je infikovaný. Šírenie týchto chorôb je špecifické – spravidla intímnym kontakom. Zásadu vernosti vo vzťahu, odmietnutie promiskuity a boj proti „voľnej láske“, netreba hneď vnímať ako prejav bigotnej náboženskej prúdernosti, proti ktorej sa treba v „slobodnej spoločnosti“ postaviť na odpor. Vo svojej podstate tu  ide aj o racionálny prístup k opatreniam na zabránenie šireniu epidémie chorôb z tejto oblasti... vôbec nemusí byť prekážkou, že je to prežívané v kontexte viery.

 

AUTOR: Ing. Bohuš Bohunický

statik stavebných konštrukcií

 

Starší šlánok od tohto autora: FINANČNÉ ŠKANÁLY V CIRKVI

Článok o manželskej vernosti: BEZPEČNÝ SEX

Vitajte v BLOGU

Milí návštevníci môjho blogu.

 

VITAJTE

 

a cíťte sa pri čítaní blogov dobre.

 

Odporúčam Vám hlavne tieto kategórie:

Maľované žalmy

Úvodníky

Články Jozefa Krišandu